sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid FN om slaveri: Vi måste övervinna likgiltigheten

Offer för människohandel - REUTERS

13/09/2017 08:59

Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovic talade vid möte med Rådet för mänskliga rättigheter 12 september om samtida former av slaveri.

Heliga Stolen fördömer bestämt de nya formerna av slaveri och påven Franciskus kallar dem “ett sår i den samtida mänsklighetens kropp” (tal 10 april 2014 till Rådet för mänskliga rättigheter om samtida former av slaveri). Msgr. Jurkovic sa att alla måste vara medvetna om denna verklighet och arbeta för att slå ut den. Människohandel som prostitution och påtvingat arbete ger enormt stora vinster. Man beräknar att det årligen omsätter 150 miljarder dollar och har så gått om droghandeln. De som riskerar att bli offer för människohandeln är migranter världen över. De ökande humanitära kriserna på grund av beväpnade konfliker och naturkatastrofer leder även till en ökning av nya former av människohandel.

I Laudato Sì skriver påven att detta är ett resultat av en kultur av relativism där människor utnyttjar en andra och ser dem som objekt och att detta är samma logik som driver till sexuellt utnyttjande av barn. För att få bukt på detta måste man övervinna den allmänna likgiltighet som råder och detta kräver nationellt och internationellt samarbete. Varje människa är kallad att övervinna likgiltigheten.

Msgr. Jurkovič sa i sitt tal att det nu är dags att gå från lagar till handling för att som påven skriver i sitt budskap inför den 48nde Världsfredsdagen kan alla kan delta i skapandet av en solidarisk och broderlig globalisering.

Genom lagar, utbildning och omvändelse i sinnet kan man anta nya visioner för människan och hennes värdighet.  

 

13/09/2017 08:59