sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Jurkovic till UNCTAD: Ny anda inom handeln nödvändig

Msgr. Ivan Jurkovic - RV

12/09/2017 13:21

Msgr. Ivan Jurkovič, ständig observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève gjorde inlägg vid FN:s konferens om handel och utveckling UNCTAD:s möte 12 september med temat ”Är världen integrerande eller sönderdelande?

Globaliseringen bidrar till en integrering genom handel, finans och migration. Men man ska inte glömma att även om den moderna affärsvärlden och frihandeln har hjälpt ett stort antal människor undan fattigdom har den ofta lett till en världsvid social uteslutning. Det gäller när handeln inte ser till alla människors värdighet och allas bästa eller när den misslyckas med att skapa anställningar och utnyttjar människohandeln eller modernt slaveri.

Vi måste minnas det Paulus VI sa, att frihandel kan föras först när den överensstämmer med kraven på social rättvisa.

Enligt Heliga Stolen kan UNCTAD spela en grundläggande roll i skapandet av en ny anda i globala handelsrelationer. Vad världen behöver nu, mer än någonsin, är en ny kultur för rättvisa multilaterala relationer som bygger på samarbete och internationell solidaritet. Det handlar om en ekonomi som ser till människan och det gemensamma bästa för att hjälpa den mänskliga familjen att bygga ett bättre och rättvisare samhälle.

12/09/2017 13:21