sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid FN om relationen dricksvatten och hälsa

Dricksvatten - ANSA

12/09/2017 11:43

Msgr. Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève talade på måndagen vid Rådet för mänskliga rättigheters 36:e möte om vatten och hälsa.  Han påminde om sidomötet om samma fråga som ska hållas 14 september av hans missionerande delegation och där bland andra prefekt för Heliga Stolens avdelning för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson ska tala.

Msgr. Jurkovič påminde i sitt tal om påven Franciskus återkommande ord om att alla människor har rätt till rent dricksvatten och att detta är en grundläggande rättighet och en central fråga i dagens värld.  Vi måste se till det gemensamma bästa och inte till ekonomins bästa.  

Påven påminner oss även om att liksom vi har rätt till vatten också har en plikt till vattnet. FN är kallade att hitta praktiska lösningar på vattenfrågan sa han och frågan måste ges en central plats i den allmänna politiken.

12/09/2017 11:43