sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen: Uttrycket mänskliga rättigheter ska användas försiktigt

Kyrkan och OSSE

12/09/2017 09:58

Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE,  msgr. Janusz S. Urbańczyk gjorde ett inlägg vid OSSE:s möte i Warsawa som hålls 11-22 september om den mänskliga dimensionen i säkerhetsfrågor, Human Dimension Implementation Meeting.

Han sa att sedan förhandlingarna som ledde till  Helsinki Final Act, har Heliga Stolen särskilt sett till den mänskliga dimensionen i säkerhetsfrågor och vikten av att alla innefattas oavsett ras, kön, språk eller religion.

Msgr. Urbańczyk sa att mänskliga rättigheter enligt kyrkans sociallära är universella, oumbärliga och okränkbara. Detta är grundstenen i mänsklig värdighet som är Guds gåva.   

Heliga Stolen har ofta uttryckt oro för olika tolkningar av mänsklig värdighet alltefter kulturell, politisk och social synvinkel, som om man anser att mänskliga värden och grundläggande frihet vore privilegier som staten ger när den behagar.

Påven Franciskus har sagt att människans värdighet och det gemensamma bästa graderas högre än bekvämligheten hos dem som vägrar att avstå från sina privilegier. Därför måste uttrycket mänskliga rättigheter användas försiktigt sa msgr. Urbańczyk.

Han påpekade även att påven i sitt budskap till Världsfredsdagen skrev att det inte verkar finnas ett slut på allvarliga övergrepp mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Avslutningsvis sa msgr. Urbańczyk att det krävs en stabilitet i OSSE och åtaganden måste genomföras fullt ut, snarare än att de expanderas. Vad gäller detta anser han att det vore klokt att öka OSSE:s åtaganden men utan att arbeta alltför regionalt då detta utvattnar OSSE:s program och projekt och bara duplicerar andra organisationers aktivitet. Påven sa i sitt budskap på Världsfredsdagen 2014 att man inte ska överdriva eller omvandla befintliga OSSE-åtaganden, eftersom ett sådant tillvägagångssätt skulle stå i kontrast till principen om god tro och organisationens arbetsordning.

12/09/2017 09:58