sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinalrådet håller möte. Reformarbetet i slutfasen

Påven och kardinaler - ANSA

11/09/2017 11:12

11-13 september håller kardinalrådet sitt 21:a möte och Vatikanradion har intervjuat rådets sekreterare msgr. Marcello Semeraro om hur det nästan avslutade reformarbetet går.

Kardinalrådet, som utgörs av 9 kardinaler och därför kallas K9, som instiftades av påven Franciskus 28 settembre 2013 har till uppgift att hjälpa påven att styra den universella kyrkan och studera ett projekt om bearbetning av den apostoliska konstitutionen Pastor bonus om Roms kuria.

Msgr. Semeraro berättar att påven själv inte känner sig som en reformator utan att han har inlett reformarbetet främst med tanke på de förslag som kom upp under mötena innan konklaven.

Påven valde till en början ut kardinaler som styrde stift och lokala kyrkor från de olika kontinenterna och msgr. Semeraro säger att man på så sätt gör en reform i Roms kuria genom att lyssna på världens lokala kyrkor.

Han beskriver rådets arbete med tre verb, lyssna, reflektera och kontrollera. Allt inleddes år 2013 med att se över förslag som kommit från stift, kurians avdelningar och även många personer som hade skrivit till dem. Rådet reflekterar över frågorna och kontrollerar hur man kan gå vidare innan de sänder förslagen till påven.

Påven har alltså valt ut kardinaler som kan vara som känsliga antenner för att känna av den universella kyrkans behov. Kardinalrådet är synodalt och eftersom medlemmarna är biskopar faller den under den biskopliga kollegialiteten och står i påvens, men även lokala kyrkors tjänst.

På frågan om påven aktivt tar del i arbetet och hur vad han tycker om det svarade msgr. Semeraro att han ofta deltar men främst som lyssnare. 

Inom rådet finns en stark familjekänsla berättar han och att det är en grupp mycket ansvarstagande personer men samtidigt mycket broderliga.

Msgr. Semeraro berättar att reformarbetet nu håller på att avslutas för att man har redan avklarat tre fjärdedelar. De sammanställer nu förslagen till påven. Vad gäller Avdelningen för lekmän, familjen och livet har man uppnått en homogen och konsekvent lösning. Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling sammansätts med utgångspunkt från konciliedokumentet Gaudium et Spes. Vad gäller Kommunikationssekretariatet utgår man från det som tidigare var Påvliga rådet för social kommunikation med pastoral prioritet och är central för kurians reform med tanke på vikten av kommunikationen.

Påven har bett om att bli uppdaterad allt eftersom och i vissa fall har han redan gjort korrigeringar och nu tror msgr. Semeraro att reformen inom Roms kuria snart kan bli klar.

 

 

11/09/2017 11:12