sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Kardinal Baldisseri vid internationellt möte om ungdomar

Kardinal Lorenzo Baldisseri - REUTERS

11/09/2017 12:53

Biskopssynodens generalsekreterare kardinal Lorenzo Baldisseri höll ett inledningstal vid det internationella mötet om ungdomars situation som organiseras med tanke på den kommande Biskopssynoden 2018  på temat ”Unga människor, tron och urskillning av kallelser”.

Dagens katolska kyrka föryngras och därför måste ungdomarna själva få sin röst hörda berättar kardinalen. Det sista budskapet i Andra Vatikankonciliet handlar just om att ungdomarna måste ta framtiden i sina händer för att skapa ett samhälle av värdighet, frihet och rättigheter. Ungdomarna bär en stor roll för kyrkan särskilt nu i en epok av stora förändringar.

Kardinal Baldisseri sa att de genom detta möte vill fördjupa sig i ungdomarnas synpunkter. Man utgår från en mängd olika sidor av samhället, som sociologi, psykologi, ekonomi, information, filosofi, teologi och pastoral verklighet och rådgör genom samarbete mellan den Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet och delegationer från lokala kyrkor i olika länder, medlemmar i ungdomsföreningar och studentrörelser.

På så sätt följer generalsekretariatet den önskan påven många gånger har upprepat, att synoden 2018 ska vara en synod om ungdomar men samtidigt vara ungdomarnas synod.

Under 3 månader tid fyllde över 110.000 ungdomar i ett frågeformulär som hade satts samma på olika språk och det stora antalet visar på ungdomarnas stora behov av att säga vad de tycker och tänker sa kardinalen.

Han påminner dessutom om att påven vid bönevakan inför årets Världsungdomsdag som han firade i Roms stora Mariakyrka, Santa Maria Maggiore sa att det ska vara en synod för alla ungdomar och inte bara de katolska, så att vi alla får lyssna till alla ungas röster.

Så detta möte är ett led i vandringen inför synoden och följer förberedelsedokumentet där vi läser: Kyrkan har beslutat sig för att fråga sig hur den ska ledsaga de unga att känna igen och ta emot kärlekens kallelse och den om ett uppfyllt liv och även fråga ungdomarna själva om det de behöver för att hitta bättre sätt att förkunna den Glada Nyheten på i dag.

11/09/2017 12:53