sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven: Säg som Maria Ja till försoning

Påven Franciskus firar Mässa i Villavicencio - AFP

08/09/2017 13:31

Påven Franciskus tog sig tidigt på fredagsmorgonen med flyg till Villavicencio som ligger knappt 9 mil från Bogotà. Där tog stadens ärkebiskop och ordförande för landets biskopskonferens msgr. Oscar Urbina Ortega emot tillsammans med andra av ortens ledare samt folkloristiska dans- och sånggrupper och många troende.

Klockan 9.30 lokala tid, 16,30 svensk tid ledde påven en saligförklaringsmässa i ”terreno Catama” strax utanför staden där omkring 1 miljon troende väntade och temat i predikan var försoning med Gud, colombianer och skapelsen.

Biskop av Arauca Jesús Emilio Jaramillo Monsalve samt stiftsprästen i Armero Pedro María Ramirex Ramos, båda martyrer, saligförklarades i början av mässan. Biskopen dödades av den kommunistiska gerillan för nationell frihet år 1984 för sitt motstånd mot denna och stiftsprästen vid en våldsvåg år 1948 för sin katolska tro.

Påven utgick i sin predikan från dagens firande av Jungfru Marie födelse och sa att denna festdag lyser över oss precis som det gryningsljus som lyser över det vidsträckta Colombia och dess rika mångfald av ursprungsbefolkningar. Hennes födelse hjälper oss att förstå Guds kärleksfulla, ömhetsfulla och medlidsamma kärleksplan. Maria visste att överföra Guds ljus i sitt hem med Josef och Jesus och till hela skapelsen.

Vi läser om Jesu släktträd i evangeliet och detta visar oss att Gud har följt med folket och förkunnar att de rättfärdiga och syndarnas historia flyter i Hans blod och att frälsningen inte är någon steril enhet i ett laboratorium utan något konkret, ett liv som går framåt. Detta stora släktträd får oss att förstå att vi är en liten del av en enormt stor historia och hjälper oss att inte överdriva vår egen betydelse, att undanröja frestelsen att överdimensionera saker och att inte frångå den konkreta historien vi lever i, som även omfattar de mörkaste och mest ledsamma sidor i vår frälsningshistoria.
 
Påven talade vidare om att Colombias folk är Guds folk. Här finns många släktträd med historier fulla av kärlek och ljus och andra med meningsskiljaktigheter, förolämpningar och död, exil och sorg. Vi kan låta ljuset och försoning komma in i våra liv och som Maria säga Ja till hela historien och inte bara till en del av den. Som Josef kan vi lägga vår passion och stolthet åt sidan och som Jesus Kristus kan vi omfamna historien och det är här colombianerna finner sin identitet. Gud kan göra detta om vi säger Ja till sanningen, godheten och försoningen.
 
Försoning är inte något abstrakt utan den betyder att öppna dörren för varje person som har upplevt konflikter. När offer kommer över frestelsen att hämnas blir de de mest trovärdiga huvudpersonerna i fredsbyggande processer sa påven.
 
Det behövs bara en god person för att få hopp och var och en av oss kan bli den personen. Det betyder inte att ignorera eller gömma skillnader och konflikter och rättfärdigar inte orättvisor. Som helige Johannes Paulus II sa är försoning ett möte mellan bröder som är beredda att komma över frestelserna att vara egoistiska och utöva egenhändig rättvisa. Det är frukten av starka, ädla och generösa känslor som bygger på respekt för varje människa och sociala värden.  
Dagens evangelietext kulminerar i att Jesus kallas Emmanuel, Gud med oss, och så inleds och avslutas Matteusevangeliet: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28.20) och påven sa att detta är ett hopp som har uppfyllts även i Colombia genom msgr. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, biskop av Arauca, och prästen i Armero som dog martyrdöden. De är tecken på ett folk som vill ta sig upp ur våldets och bitterhetens tjärr.
 
Påven sa med tanke på Colombias vackra natur att det är upp till oss själva att säga Ja till försoning, som även omfattar ett Ja till miljön. Som en av era landsmän sjunger, sa påven och hänvisade till sången Minas Piedras av Juanes: Träden gråter, de är vittnen till så många års våld. Havet är brunt, en blandning av blod och jord. Påven fortsatte sedan med citat från sin egen encyklika Laudato Sì:  Våldet i våra hjärtan, som är skadade av synder, avspeglas i jordens, vattnets och luftens och alla livsformers uppenbara sjukdomssymtom.
 
Vi behöver säga Ja tillsammans med Maria och lovsjunga Guds under tillsammans med henne, för att som Han har lovat våra fäder hjälper Han Colombia som idag vill försonas och detta löfte ges till alla efterkommande i evighet. 

08/09/2017 13:31