sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid FN om fredskultur: Förankra den hos barnen

Msgr. Auza talar vid FN - RV

08/09/2017 09:38

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza gjorde inlägg vid möte 7 september vid forumet om fredskultur, High-Level Forum on a Culture of Peace.

Han sa att Heliga Stolen uppskattar denna möjlighet att utbyta idéer för att tala för en fredskultur, särskilt eftersom det relaterar till barns tidiga utveckling. Katolska kyrkan firar 100-årsminnet av uppenbarelsen i Fatima och mitt i det stora krigets larm och blodutgjutelse anförtrodde Jungfru Maria sitt fredsbudskap till tre små barn. Hennes fredsbudskap är aktuellt och är ett rop att lyssna till än idag i detta världskrig i delar, som påven Franciskus kallar terrorismen, allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och extrem fattigdom som kväver försök till en framtid i fred.

Nyckeln är att förankra dessa värden hos barnen och uppfostra dem i en möteskultur så att de lär sig att aktivt ge svar på våld, fattigdom, utnyttjande, diskrimination, marginalisering och andra kränkningar. Skolor måste finna en ”dialoggrammatik” som påven uttrycker det för att skapa harmoni mellan olika kulturer och religioner. 

Vapenspridningen försvårar konflikter och kostar människoliv och pengar och underminerar allvarligt sökandet efter varaktig fred. En fredskultur kan endast frodas där det råder en kultur av förlåtelse. Som Johannes Paulus II sa i sitt tal vid denna församling i FN år 1995, är en fredskultur är endast möjlig om denna organisation mer och mer övergår från att vara en kall administrativ institution till att bli ett moraliskt centrum där alla  världens nationer känner sig hemma och som utvecklar en delad medvetenhet om att vara en familj av nationer. Det handlar om att utvidga den politiska viljan hos organisationens medlemmar och andra intressenter att göra den till en sanna plats för fredskultur.

I början av året skrev påven Franciskus i sitt budskap till Världsfredsdagen att freden en gåva, en utmaning och ett åtagande. Den är en gåva för att den springer ur själva Guds hjärta. Den är en utmaning för att den är något gott som aldrig kan tas för givet och som alltid måste uppnås och det är ett åtagande för att den kräver att alla människor av god vilja ivrigt vill bygga upp den.  

08/09/2017 09:38