sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

EXPO 2017:Religiösa ledare i gemensamt dokument för hållbar energi

Kardinal Turkson i Astana - RV

07/09/2017 15:29

Religiösa ledare uttalade sig gemensamt om försvaret av miljön vid EXPO 2017 i Astana i Kazakistan 31 augusti. Ledarna träffades vid det interreligiösa mötet med temat: Tillsammans för vården av vårt gemensamma hem” och hölls vid EXPO 2017. Det gemesamma dokumentet skrevs under av kardinal Peter Turkson, prefekt för Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling tillsammans med anglikanen Clare Amos vid Kyrkornas världsråd, rabbinen Daniel Sperber som är professor i Talmud vid Bar-Ilan universitet i Jerusalem och imamen Yahya Sergio Pallavicini, ambassadör för dialog mellan civilisationer, Isesco - Islamic Educational Scientific Cultural Organization.

De skriver tillsammans i dokumentet att ett närmare samarbete om energissystem mellan religionerna och regeringarna och olika ekonomiska och sociala aktörer verkligen skulle stå i hela mänskliga familjens tjänst.

De interreligösa initiativen för miljön och klimatet de senaste åren visar att religionerna starkt kan stimulera konkret handling för det gemensamma hemmet skriver de i dokumentet och fortsätter: Detta påminner om att de religiösa och moraliska värdena som att inte göra andra illa, solidaritet och rättvisa kan skapa en större medvetenhet hos de troende för att värna om naturen men även medmänniskorna och särskilt de svagaste och mest behövande.

Hur energi framställs, transporteras och används är av stor betydelse för naturens och ekosystemets framtid och därmed tillgång till vatten och mat, jämställdhet, hälsa, utveckling och fred. I dokumentet skriver de att det ligger ett stort ansvar på föräldrar, skola, media samt religiösa institutioner. De stödjer en övergång till ren energi och en minskning av beroendet av fossila bränslen.

De vädjar till stater om att vägra stora projekt som påverkar samhället och miljön på ett negativt sätt och stå emot all slags oansvarig spekulation vad gäller energiresurser. De ber dessutom företag, men även konsumenter att inte bara se till kortsiktig vinst. Deklarationen fördömer slutligen användningen av energiresurser för produktion av vapen, särskilt kärnvapen. 

07/09/2017 15:29