sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven har inlett sin apostoliska resa till Colombia

Påven går på planet - REUTERS

06/09/2017 12:28

Påven Franciskus har nu inlett sin 20:e apostoliska resa till Colombia, som han besöker mellan den 6-11 september. Resan går under mottot ”Låt oss ta det första steget” vid ett skede av landets historia då man har kommit längre än på länge på fredens och försoningens väg, efter mer än 50 år av interna konflikter konflikter.

Påven Franciskus har besökt Colombia som präst på 70-talet och två gånger som biskop i samband med CELAM möten, och han är den tredje påven som besöker landet efter Paulus VI resa till Colombia 1968 och Johannes Paulus II:s resa dit år 1986. Med påven reser 75 journalister, och förväntningarna är höga på besöket, som påven understryker inte är politiskt utan pastoralt, i försoningens och fredens tecken. Det är det 29:e landet påven besöker sedan början på pontifikatet.

Colombia är det 6 största landet i Sydamerika och har den 5:e största befolkningen, strax över 48 miljoner. Katolska kyrkan räknar att 94 % av befolkningen är katoliker, uppdelat i 13 ärkestift, 128 biskopar, 10 000 präster, 14 000 ordenssystrar, och närmare 5000 katolska skolor och universitet. 

Under sina fyra dagar i landet kommer påven att hålla 12 tal och predikningar, alla på spanska. 

06/09/2017 12:28