sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven bad inför Salus Populi Romani innan sin apostoliska resa

Påven ber inför Salus Populi Romani

06/09/2017 13:10

På kvällen den 5 september bad påven Franciskus inför Salus Populi Romani, Jungfru Maria-ikonen i Roms Mariakyrka Santa Maria Maggiore, som alltid innan och efter sina apostoliska resor.

Kyrkan byggdes till Roms befolkning just för att vörda Maria Guds Moder och för påven är bönen vid dess ikon mycket betydelsefull.

Kardinal Santos Abril y Castello som är kyrkans ärkepräst har berättat att påven bara en timme efter att ha valts till sitt ämbete 13 mars 2013 meddelade att han ämnade besöka den dagen därpå. Ärkebiskopen kände redan den den nyvigde påven och hans vördnad för Salus Populi Romani och visste att han redan varje gång han besökte Rom bad inför ikonen. Det är nu en stark tradition som vittnar om att detta pontifikat står under Jungfru Marias beskydd. Påven besöker vid dessa tillfällen kyrkan under privata omständigheter.  

06/09/2017 13:10