sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Migration: Heliga Stolen ber om samordnade insatser

Flyktingar - AP

06/09/2017 09:29

Endast genom en samordnad insats på internationellt plan mellan politiska institutioner, den ekonomiska och akademiska världen, civilsamhället och trossamfund kan man motarbeta det globala fenomenet migranthandel, människohandel och moderna former av slaveri. Detta sa undersekreteraren vid den Påvliga avdelningen för mänsklig integrerad utveckling fader Michael Czerny, S.J. sammanfattningsvis vid möte med FN i Wien om “Global compact on migration” som är ett globalt avtal som FN föreslår för att hantera migration på ett säkert, ordnat och regelmässigt sätt. 

"Trots att stora resultat har uppnåtts tack vare internationella avtal är asylsökande och migranter, som riskerar livet i sökandet efter ett liv i säkerhet och ett nytt hem, alltmer sårbara” sa fader Czerny. Han talade om att denna sårbarhet beror just på att det inte finns lagliga och säkra vägar för migranterna, och att de därför hamnar i händerna på kriminella organisationer.

Därför ber Heliga Stolen om att fastställa ”passande rättsliga ramar och säkra korridorer för migranterna” och ber om engagemang från civilsamhällets sida mot prostitution och underbetalt arbete.

“Slaveri får inte vara en oundviklig aspekt av ekonomisk verksamhet" utan förebyggandet mot slaveriet ska stå i centrum sa fader Czerny bestämt. Han förslog tillvägagångssätt som internationell samordning av utredningar, utbyte av information, ställa människohandlare inför rätta, juridisk hjälp till migranter, psykologisk hjälp till utnyttjade personer och på det bredare planet en politik som skyddar de inblandade personernas värdighet.

06/09/2017 09:29