sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Kyrkan firar Moder Teresa: "Ett liv i de svagastes tjänst"

Moder Teresa - ANSA

05/09/2017 12:11

För ett år sedan helgonförklarades Moder Terea av Calcutta. Mässan med kanonisering som firades av påven Franciskus fyllde Petersplatsen med över 130 000 personer, auktoriteter och statschefer, men också de fattiga, de sista, som hon hade älskat.

Helgonförklaringen bekräftade det som världen har varit övertygad om redan innan Moder Teresa lämnade jordelivet 1997, 87 år gammal, nämligen att hon är helig. 120 tvkanaler direktsände helgonförklaringen runt om i världen, bland annat Svt. År 2003 saligförklarades hon av sin vän, den heliga påven Johannes Paulus II, och endast 20 år efter sin död helgonförklarades Moder Teresa av Calcutta, född i Albanien 1910, i Skopje, som idag är Makedonien. Men det är i Indien hon fick sin särskilda kallelse att vara Herrens ljus för de allra minsta, fattigaste, mest övergina och i världens ögon värdelösa, och det var därifrån hon byggde upp sin verksamhet som idag räknar omkring 4000 barmhärtighetssystrar och 400 präster, men även flera tusen sjuka och lidande medarbetare, personer som från sjukbädden med sin bön stödjer systrarnas och brödernas arbete i världen.

När påven Franciskus höll sin predikan under helgonförklaringen sa han: ”

"I alla aspekter av sitt liv spred Moder Teresa generöst den gudomliga barmhärtigheten. Hon var tillgänglig för alla genom sitt sätt att välkomna och försvara det mänskliga livet, de ofödda, de övergivna och bortsorterade. Hon försvarade livet och förkunnade oupphörligt att "det ofödda är de svagaste, de minsta, de mest utsatta". Hon böjde sig ned inför de övergivna, de som lämnats att dö vid sidan av vägen, och erkände deras av Gud givna värdighet; hon gjorde sin röst hörd inför världens ledare, så att de skulle se sin skuld i det brottet fattigdomen de skapat är. För Moder Teresa, var barmhärtigheten "saltet" som gav smak till hennes arbete, den var "ljuset", som lyste i mörkret för alla dem som inte längre hade tårar att gråta med över sin fattigdom och sitt lidande.

Hennes mission till städernas och de existentiella periferierna ser vi idag som ett vältaligt vittnesbörd om Guds närhet till de fattigaste av de fattiga. Idag, jag ger jag denna förebild på kvinna och gudsvigda till hela välgörenhetens värld, må hon vara er modell i helighet! Må denna outtröttliga barmhärtighetens tjänare idag hjälpa oss på djupet förstå att vårt enda kriterium för arbete är kärlek, fri från varje ideologi och fritt given till alla utan åtskillnad på språk, kultur, ras eller religion. Moder Teresa älskade att säga, "Jag kanske inte talar deras språk, men jag kan le". Låt oss bära hennes leende i våra hjärtan och ge det till dem som vi möter längs vår resa, särskilt till de som lider. På detta sätt kommer vi att öppna upp glädjens och hoppets horisont för alla våra bröder och systrar som har förlorat modet och som står i behov av förståelse och ömhet.”

Hela Heliga Moder Teresas av Calcuttas tacktal när hon tog emot Nobels Fredspris 1979:

 

 

05/09/2017 12:11