sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven og patriarken udsender fælles meddelse om bøn for omsorg for skabelse

Paven og patriarken udsender fælles meddelse om bøn for omsorg for skabelse - ANSA

01/09/2017 14:57

Bønnens dag for omsorg for skabelsen bliver markeret i dag den 1. september og har særlig betydning i dette tredje år.

 
Det er en fælles meddelelse, der blev offentliggjort fredag ​​formiddag fra pave Frans og den økumeniske patriark Bartholomew, der for første gang skriver sammen om dagens temaer og inviterer alle troende og dem med god vilje til bede for og reflektere over, hvordan man kan leve på en enkel og være ansvarlig overfor det at bruge jordens afgrøder.
 
Bønnens dag for omsorg for skabelse blev indført af pave Frans i 2015. Den ortodokse kirke har markeret dagen siden 1989.
 
Nedenfor finder du den engelske oversættelse af fælles meddelelse fra pave Frans og den økumeniske patriark Bartholomew

 

FÆLLES MEDDELELSE af pave Francis og økumenisk patriark Bartholomew på verdensdagens for bøn for skabelsen
 
Skabelsens historie giver os et panoramisk udsyn på verden. Skriften åbenbarer, at "i begyndelsen" havde Gud den hensigt, at menneskeheden skulle samarbejde om bevarelse og beskyttelse af det naturlige miljø. I
 
I første omgang, som vi læser i 1. Mosebog, var der ingen planter på marken endnu var i jorden, og der var endnu ikke nogen urt på marken - for Herren Gud havde ikke fået det til at regne på jorden, og der var ingen til at dyrke jorden "(2: 5). 
Jorden blev betroet os som en sublim gave og arv, som vi alle deler ansvar for, indtil “ ved tidens ende" vil alle ting i himlen og på jorden blive genoprettet i Kristus (se Ef 1:10). 
Vores menneskelige værdighed og velfærd er dybt forbundet med vores omsorg for hele skabelsen.
 
Men "i mellemtiden" viser verdens historie en meget anderledes sammenhæng. Den afslører et moralsk forfaldsscenarium, hvor vores holdning og adfærd mod skabelsen skygger for vores kald som Guds samarbejdspartnere. Vores tilbøjelighed til at forstyrre verdens fine og afbalancerede økosystemer, vores umættelige ønske om at manipulere og kontrollere planets begrænsede ressourcer og vores grådighed efter ubegrænset profit på markedet - alle dette har fremmedgjort os fra det oprindelige formål med skabelsen. Vi respekterer ikke længere naturen som en fælles gave; I stedet betragter vi det som en privat besiddelse. Vi forbinder os ikke længere med naturen for at opretholde den I stedet gør vi os til herre over den at mele vores egen kage. 
 
Konsekvenserne af dette alternative verdensbillede er tragiske og vedvarende. Det menneskelige miljø og det naturlige miljø forværres sideløbende, og denne forringelse af planeten går ud over de mest sårbare af dens befolkning. 
Klimaændringernes indvirkning påvirker først og fremmest dem, der lever i fattigdom i hvert hjørne på kloden. Vores forpligtelse til at anvende jordens afgrøder på ansvarlig vis indebærer anerkendelse og respekt for alle mennesker og alle levende væsener. 
Den akutte opfordring og udfordring til at tage sig af skabelsen er en opfordring til hele 
menneskeheden til at arbejde for en bæredygtig og integreret udvikling.
 
Derfor, forenet om samme bekymring for Guds skabelse og anerkendelse af jorden som en fælles gode, inviterer vi alle mennesker af god vilje til at sætte tid af til at bede for miljøet den 1. september. 
Ved denne lejlighed ønsker vi at takke den kærlige Skaber for skabelsens ædle gave og opfordre til at man forpligte sig til dens pleje og bevarelse for fremtidige generations skyld. Vi ved trods alt, at vi arbejder forgæves, hvis Herren ikke er ved vores side (jf. S. 126-127), hvis bøn ikke ligger er i  centrum for vores refleksion og fejring. 
Et mål med vores bøn er faktisk at ændre måden vi opfatter verden på for at ændre den måde, vi forholder os til verden. Målet med vores løfte er at får modet til at omfatte større enkelhed og solidaritet i vores liv.
 
Vi appellerer øjeblikkeligt til dem som sidder i sociale og økonomiske høje stillinger, såvel som politisk og kulturelt, at de tager ansvar for at høre jordens klageråb og at tage højde for de behov, som de marginaliserede har, men først og fremmest at svare på anmodninger fra millionerne af mennesker og støtte den fælles konsensus, som findes verden, om helbredelsen af ​​vores sårede skabelse. Vi er overbeviste om, at der ikke kan være nogen oprigtig og vedvarende løsning på udfordringen ved den økologiske krise og klimaændringerne, medmindre svaret er samordnet og kollektivt, og hvis ikke ansvaret er et fælles anliggende og sit ansvar bevidst, og hvis ikke vi prioriterer solidaritet og service.
Fra Vatikanet og fra Phanar, 1. september 2017
Pope Francis og økumenisk patriark Bartholomew

01/09/2017 14:57