sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Pave Frans ved Angelus bønnen: Alle har en rolle i opbyggelsen af kirken

Pave Frans ved Angelus bønnen

01/09/2017 10:48

Pave Frans ledte Angelus bønnen for de pilgrimme og turister, der var forsamlet på Peterspladsen på søndag.
 
Før den traditionelle middagsbøn til Jomfru Maria reflekterede den hellige far over dagens læsning fra Mattæusevangeliet, hvor Herren spørger sine disciple: "Hvem siger I, at jeg er?" Og Peter reagerer ved at svare: " Du er Kristus, den levende Guds Søn."
Jesus siger til Peter: "Salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbart for dig, men min himmelske Fader. 
Og sandelig siger jeg til dig “du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets  porte skal aldrig få magt over dig. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget. Hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen; Og uanset hvad du løser på jorden, skal være løst i himlen. "
 
Paven: Kristus byggede kirken på fast grund
 
Pave Frans sagde, at Herren fortsætter med at bygge sin kirke i vor tid. "Selv med os i dag," sagde han, “ønsker Kristus at bygge sin kirke, at dette hus solide fundament, som ikke desto mindre ikke ønsker at slå revner, og som altid skal reformeres, repareres som på Frans af Assisi’s tid.”
 
Ingen "sten" er ubrugelig
 
Pope Francis sammenlignede det folk, som har modtaget evangeliet, og dem, hvem evangeliet er rettet mod med de små sten, der ofte volder os mest besvær når vi træder på dem og mærker dem eller som synes uegnede til brug i opbygningen af ​​store strukturer og pegede på alle har en rolle at spille, en rolle at fylde som byggemateriale.
"Ingen sten er ubrugelig," sagde han.
“Tværtimod" sagde paven, "i Jesu hænder bliver den lille sten dyrebar, fordi han samler den op, ser på den med ømhed, arbejder med den med sin Ånd og sætter den på det rigtige sted, 
hvor han allerde havde i sinde at placere den, og hvor det kan være mest nyttigt for hele bygningen. "

01/09/2017 10:48