sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Kardinal Turkson: Alla kan vårda skapelsen

Omsorg om skapelsen - RV

01/09/2017 10:17

Kardinal Peter Turkson öppnade torsdagen 31 augusti Heliga Stolens konferens som hålls i anknytning till EXPO 2017 i Astana i Kazakstan och som sammanfaller med 25-årsfirandet av diplomatiska relationer mellan Heliga Stolen och Kazakstan. Konferensens tema är Alla tillsammans för vårt gemensamma hem och går i linje med temat för EXPO 2017 som är Framtida energi. Kardinalen inledde sitt invigningstal med orden ”Jag tackar allsmäktige Gud som i sin stora försyn och kärleksfulla omsorg om oss har samlat oss från olika länder och religioner i detta vackra land, som är känt för sin rikedom på etniciteter, religioner och kulturella mångfald.

Han tackade konferensens organisatörer och supporters och lyckönskade muslimerna inför deras religiösa fest ‘Id al-Adha, och sa att den påminner om Abrahams heroiska generositet och lydnad inför Gud och att Abraham genom sin ovillkorliga tro på Gud har gjort honom till alla troendes far.

Kardinal Turkson sa att folk av alla religioner, och främst de tre abrahamitiska monoteistiska religionerna judendomen, kristendomen och islam, inte får missa tillfället att besöka  EXPO i Astana utan bidra till denna viktiga händelse. Muslimer, kristna och judar tror alla på att Gud har skapat hela universum och mänskligheten som en enda familj. Gud har gett oss världen som ett gemensamt hem och Han har gett oss världens rika resurser och även energi i olika former för oss att bevara till framtida generationer. Gud har anförtrott oss skapelsen för det gemensamma bästa för hela den mänskliga familjen.

Vi är alla medvetna om de många utmaningarna och hoten mot vår planet, sa kardinal Turkson, som global uppvärmning, torka, avskogning, issmältning på syd- och nordpolerna, brist på dricksvatten och säker mat, naturkatastrofer som tsunamis, orkaner, översvämningar och utrotning av djur- och växtarter är bara några tecken på vår planets ohälsa. Detta har även allvarliga effekter på hundratals miljoner människor särskilt i utvecklingsländer och dessa fenomen är den huvudsakliga grunden för den pågående immigrationskrisen.

Kardinalen sa att de som religiösa ledare och intellektuella inte kan lösa dessa problem, men kan hjälpa till genom att se världen på ett holistiskt sätt och med tro. Här kan varje person av god vilja bidra med sin livsstil sa kardinal Turkson och föreslog 5 punkter. Genom

- tacksamhet till Gud för hans gåvor först och främst luften, vinden, vattnet, jorden, elden och maten

- känsla för måttlighet i användningen av jordresurserna

- vilja att dela planetens tillgångar med andra alla andra medlemmar i den mänskliga familjen

- känsla för solidaritet mellan alla generationer så att vi tänker på de framtida

- solidaritet särskilt vid naturkatastrofer och en vilja och nyfikenhet att fortsätta att utforska skapelsens mysterium för att hitta passande lösningar och vårda skapelsen.   

Det behövs alltså ett konkret engagemang även på böneplatser för vår sjuka planet och de allt färre tillgångarna särskilt vad gäller energi. Så kan vi skapa ”gröna” kyrkor, synagogor och moskéer, avslutade kardinal Turkson och uttryckte sin tilltro till att konferensen blir ett viktigt bidrag till omsorgen av vårt gemensamma hem.

01/09/2017 10:17