sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Skandinavien. Ungdomsmöte för unga katoliker i Sverige, Norge och Danmark

Rosenkrans

31/08/2017 08:27

Unga katoliker från Sverige, Norge och Danmark samlas 1-3 september i Vadstena i Sverige för bön, katekesläsning och sakramental tillbedjan och andra aktiviteter för att tillsammans närma sig Kristus och dela sin tro med varandra. Åldern på deltagarna är mellan 15 och 28 år.

Jungfru Marias ord i evangeliet "Den mäktige har gjort stora ting med mig, heligt är hans namn " (Luk 1:49) kommer att vara den röda tråden under dagarna och ordförande för Sveriges Unga Katoliker, Suk, berättar för nyhetsbyrån Sir att omkring 450 ungdomar väntas delta, “40 unga kommer från Danmark, 35 från Norge och 375 från Sverige. Island skickar en representant från dess stift”.

Lördagen 2 september möter kardinal Anders Arborelius ungdomarna och han väntas ta upp den kommande synoden i sitt tal, synoden 2018 som tillägnas just ungdomar. Fiorella Bastidas berättar att frågor om synoden har skrivits ut så att ungdomarna kan ge sina svar på dem.

Under 11 workshops kommer man att tala bland annat om förkunnelsen, ignatiansk spiritualitet, katolska kyrkans olika riter och traditioner, äktenskapets och prästerskapets kallelse, abort och sexualitet. Bland ledarna ses experter och vittnen: ett gift par, en ung jesuit och två seminarister från Stockholm och Köpenhamn, den kaldeiska biskopen Saad Sirop Hanna, kaldeér som bor i Europa, några Birgittasystrar samt Mariasystrar.

Sveriges Unga Katoliker kommer att delta i Världsungdomsdagen i Panama om två år och ser detta möte i Vadstena som ett smakprov på hur ungdomarna kan finna vänner för livet i ett gemensamt stort äventyr.
 

http://www.suk.se/viewNews.do?NewsID=0722

 

31/08/2017 08:27