sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Nordkoreas missiler: Kyrkan i Sydkorea mycket oroad

Nyhetssändning om testroboten - AP

31/08/2017 09:14

Man måste till varje pris gå vidare med dialogen säger Kommissionen för rättvisa och fred vid Koreas biskopskonferens i en kommuniké som de sände ut på tisdagen, med tanke på Nordkoreas testrobotar.  

Msgr. Lazzaro You Heung-sik, biskop av Daejeon som leder Kommissionen upprepar orden som Johannes XXIII skriver i encyklikan “Pacem in Terris”: “Fred kan aldrig byggas på balans mellan vapenstyrkor, utan genom ömsesidig tillit”. Kommissionen uttrycker djup oro för uttalanden från Sydkoreas regering vad gäller viljan att skydda landet genom antimissiler. De betonar katolska kyrkans inställning vad gäller fredbyggande och ber om att avaktivera antimissiler eftersom de kan skapa stora problem inte bara för relationen med Nordkorea utan även för de internationella.

Kommissionen upprepar det den redan har skrivit i tidigare deklarationer från 15 juli 2016 och 15 augusti i år. I den senaste skrev de koreanska biskoparna: ”kyrkan i Korea fördömer bestämt Nordkoreas alla oförsiktiga provokationer och sätter sig emot alla handlingar som skapar spänningar på den koreanska halvön” och de ber om att man drar tillbaka alla styrkor och går fredens väg.

Biskoparna är alltså emot testrobotar men även hela världens upptrappning på grund av dessa tester.

I kommunikén påminner kommissionen om kyrkans omsorg om de fattiga och skriver att kyrkan ser till människan och finns för att hjälpa människan för hela mänsklighetens frälsning, men att den alltid måste fråga sig vilka de svagaste i samhället är och ge dem förtur och hjälpa dem på ett konkret, solidariskt och praktiskt sätt.

31/08/2017 09:14