sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Vårt hopp är knutet till minnet av vårt första möte med Kristus"

Påven under audiensen - ANSA

30/08/2017 13:02

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om det kristna hoppet under sin allmänna audiens på onsdagen. Efter de varma sommarmånaderna då audiensen har hållits inomhus, var påvens audiens återigen på Petersplatsen. Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påven Franciskus trosundervisning följande:

Kära bröder och systrar: Jag vill reflektera över förhållandet mellan hopp och minne. I evangeliet som vi har hört, påminner evangelisten Johannes om när Jesus kallade de första lärjungarna och frågade dem: "Vad söker du?" Det är en fråga som han frågar var och en av oss i vår tid. Jesus vet att ett ungt och friskt hjärta är ett sökande hjärta fullt av önskan om liv och lycka.

För de första lärjungarna var detta möte bara början på deras relation till Jesus och på kallelselivet. Mötet tände en flamma i deras hjärtan, som förvandlade dem till missionärer – och de glömde aldrig det första mötet med Kristus. Deras historia påminner oss om hur vi upptäcker vår kallelse. Oavsett om vi kallas till äktenskapet, till det gudsvigda livet eller till att bli präst, finns kallelsens ursprung i vårt första möte med Jesus. Det är den första gnistan som i stunder av prövningar leder till ett allt djupare förhållande till Herren, och så ger oss hopp och glädje. Låt oss se denna kärleksflamma som en skatt, som brinner i våra hjärtan genom att återkalla vårt första möte med Kristus. Må vi vara glada lärjungar, som drömmer med Gud om en bättre värld, och som delar med oss av vårt hopp med alla vi möter.

30/08/2017 13:02