sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Amazonas: Katolskt nätverk emot upphävandet av naturreservat

Amazonas regnskog - REUTERS

30/08/2017 10:32

23 augusti upphävde Brasiliens regering under presidenten Temer naturreservatet Renca i Amazonas regnskog för att kunna gå vidare med mineralutvinning. Utvinningen ska göras av några nationella företag men även av privata utländska. Området som utsågs till naturreservat år 1984 ligger i staterna Amapa och Para i nord-östra Brasilien och man tror att det är rikt på guld och ädelmetaller. Omkring 30% av området kommer att ingå i gruvprojekten. Katolska kyrkan är emot detta, liksom oppositionspartieter och miljöaktivister, på grund av möjliga miljöskador vid avskogning.

Repam, som är ett kyrkligt nätverk som omfattar hela Amazonas regnskog och som står under Latinamerikas biskopsråd uttalar tillsammans med Brasiliens biskopskonferens, Amazonas biskopskonferens, katolska kyrkan i Amazonas och indianstammarna i områdena Waãpi och Rio Paru d'Este sitt motstånd till beslutet. De kallar det odemokratiskt och mycket skadligt.

Naturreservatet Renca omfattar 46 450 kvadratkilometer och motsvarar Danmarks yta. Regionen omfattar nio totalt skyddade område: naturreservatet i bergen Tumucumaque, de statliga skogarna i Paru och Amapá, det biologiska reservatet Maicuru, den ekologiska stationen Jari, utvinningsreservatet vid floden Cajari, reservatet för hållbar utveckling i Rio Iratapuru och stamfolkens landområden i Waiãpi och Rio Paru d'Este. Tillstånd för utvinning av mineraler som koppar, guld, diamanter, järn och niob ökar avskogningen som i sin tur utrotar den biologiska mångfalden och får negativa konsekvenser för människor i hela regionen.

Repam skriver att dekretet som avskaffar Renca är odemokratiskt eftersom Brasiliens regering endast har konsulterat intresserade företag i frågan. Den har inte konsulterat stambefolkningarna och går därmed emot landets konstitution. Regeringen har gett vika för de stora gruvföretagen samt påtryckningar från en grupp parlamentariker som är bundna till utvinningsprojekt som finansierar deras kampanjer.

Repam skriver att tvärtemot vad regeringen meddelar kommer öppnandet av regionen för gruvdrift inte att kunna garantera skyddet av skogen och folken. Hittills har utvinning i Amazonas medfört avskogning, förorening, utnyttjande av vattenresurser på grund av den höga förbrukningen av vatten som behövs för utvinningen tillsammans med kemikalier. Den har ökat våldet, droghandel och prostitution och förvärrat konflikter vad gäller egendomar och medfört okontrollerad öppen fientlighet mot stamfolkens tradition, kultur och livsstil.

Oöverskådliga sociala och miljömässiga risker hotar denna “planetens lunga som är så full av biologisk mångfald” – Repam påminner med dessa ord om påven Franciskus ord i encyklikan Laudato Sì och vidare att man ”föreslår en internationalisering av Amazonas, som endast tjänar multinationella ekonomiska intressen” (Laudato Sì 38).  Politiken borde inte böja sig för ekonomin, utan livet, värdigheten och omsorgen av Moder Jord, vårt gemensamma hem måste prioriteras.

Repam påminner om påvens ord i  Bolivia 9 juli 2015: “Vi säger nej till en ekonomi som utesluter och är ojämlik och där pengar styr i stället för att tjäna. Denna ekonomi dödar. Denna ekonomi utesluter. Denna ekonomi förstör Moder Jord”.

Påven Franciskus varnar vidare i Laudato Sì för “en politik som fokuserar på omedelbara resultat, som även stöds av folk som konsumerar och gör det nödvändigt att producera för kortsiktig tillväxt.” (Laudato Sì 178) Däremot “bör debatten med ortsbefolkningen sättas i första rum, där man kan fråga vad de vill för egen del och sina barns och se över avsikten utanför direkta ekonomiska intressen.” (Laudato Sì 183).

Avskaffandet av Renca är ett politiskt hot för hela Brasilien för att den utgör en stor påtryckning på bevarandet av stambefolknigens landområden. Det öppnar dörrarna för mer flexibla regler för det som hittills är förbjudet.

Repam enar sig därför med de lokala stiften i Amapá och Santarém, miljöaktivister och dem i samhället som utför kampanjer på sociala nätverk och samlar underskrifter och ber om omedelbart upphävande av dekretet om avskaffandet av reservatet. De inbjuder parlamentariker att försvara Amazonas och förhindra fler företag att förstöra denna stora naturtillgång.

Vi ger inte upp inför förstöring av människan och miljön! Vi enar våra krafter för livet för folk som lever i Amazonas biologiska biom. Nästa generations framtid ligger i våra händer! Må Gud uppmuntra oss i djupet av våra hjärtan och upplysa oss och bekräfta oss i strävan efter drömmen om en jord utan ondska.

Meddelandet är underskrivet av kardinal Claudio Hummes, ordförande för Repam och ombud för Amazonas biskopar och msgr. Erwin Kräutler, ordförande för Repam-Brasilien och sekreterare för Amazonas biskopskommission.  

30/08/2017 10:32