sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Dokument

Påven "Att avskaffa kärnvapen är en moralisk och humanitär nödvändighet"

Kärnvapentest - ANSA

29/08/2017 13:47

Idag är det den Internationella dagen mot Kärnvapenprov som godkänts av FN:s generalförsamling 2009 med syftet att främja principen om att "alla ansträngningar bör göras för att sätta stopp för kärnvapenprov, och motarbeta de förödande effekter på människornas liv." Från början av sitt pontifikat har påven Franciskus talat kraftfullt för ett förbud mot kärnvapen.

Den 7 december 2014 sände påven ett meddelande till Wienkonferensen om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. För Franciskus, "behövs en global etik om vi vill minska kärnvapenhotet och arbeta för kärnvapennedrustning."

"Kärnvapenavskräckning och hotet om Mutual Assured Destruction - skriver påven - kan inte ligga till grund för en etik präglad av broderskap och fredlig samexistens mellan folk och stater." Påven betonar att "utgifterna för kärnvapen slösar på nationernas välstånd” och "när dessa resurser slösas, är det de fattiga och svaga som lever i utkanten av samhället som får betala priset." Han uppmanar därför världsledare att konkret engagera sig för "en värld utan kärnvapen".

Den 25 september 2015 talade påven Franciskus vid FN i New York, och fördömde då "spridningen av vapen, särskilt av massförstörelsevapen". "Vi måste engagera oss för en värld utan kärnvapen – varnade påven generalförsamling i FN:s högkvarter - fullständigt genomförande av NPT- traktatet, i bokstav och anda, för ett totalförbud mot dessa redskap."

Mot kärnvapen uttrycker sig påven Franciskus även i sina budskap på Världsdagen för Fred. I dokumentet som publicerades den 1 januari 2017 och som var tillägnat ickevåld, riktar sig påven Francis till det internationella samfundet i "en vädjan om nedrustning och förbud mot och avskaffande av kärnvapen: kärnvapenavskräckning och hotet om Mutual Assured Destruction kan inte baseras på denna typ av etik. "

I mars i år och framåt, uppmuntrade påven Franciskus deltagarna i ett budskap till FN:s konferens att godkänna ett fördrag om förbud mot kärnvapen. Påven skriver att det är brådskande att engagera sig i en värld utan kärnvapen. "Vi måste också fråga oss – skriver påven Franciskus – hur hållbar en balans är om den är baserad på rädsla, när den i själva verket tenderar att öka rädslan och undergräver förtroendet mellan folken". "Det yttersta målet för ett totalt avskaffande av kärnvapen - avslutar han - blir både en utmaning och en moralisk och humanitär nödvändighet".

29/08/2017 13:47