sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Indien: deportera inte Rohingya flyktingar

Rohingya flyktingar - REUTERS

29/08/2017 11:14

Människorättsaktivister i Indien ber regeringen att respektera de internationella lagarna  och inte deportera de omkring 40.000 rohingyas som befinner sig i Indien. Larmet slogs häromdagen av några humanitära organisationer, såsom Human Rights Watch och Amnesty International, sedan statssekreteraren hos det indiska inrikesministeriet  hade sagt att regeringen har anhållit de statliga  myndigheterna om  att identifiera och utvisa rohingyas. Om så skedde, skulle de utsättas för svåra former av diskriminering och våld, framhåller människoaktivisterna i Indien. Rohingya-minoriteten kommer från Bangladesh, men lever till  övervägande delen i Myanmar.

Under årens lopp har tusentals rohingyas tagit sig över gränsen för att söka en tillflykt i Indien. I Myanmar är de inte erkända såsom medborgare och bor i flyktinglägren som finns spridda runtom i landet och där de blir föremål för våld. Man talar om godtyckliga avrättningar och arresteringar, våldtäkter och nedbrända bostäder.

Även om det inte finns några exakta uppgifter om antalet rohingyas i Indien säger statssekreteraren hos inrikesministeriet att de har ökat de sista åren och talar om cirka 40.000 personer som lever illegalt på det indiska territoriet. Chefen för Amnesty International i Indien säger att om man betrakatar  rohingya-flyktingarna såsom illegala invandrare tänker man inte på orsakerna till att de tvingats fly och de stora faror de skulle utsättas för om de utvisades. “De indiska myndigheterna är väl medvetna om kränkningen av de mänskliga rättigheterna som rohingyas skulle bli föremål för i Myanmar. Det skulle vara skamligt att lämna dem åt sitt öde”, säger chefen för Amnesty International i Indien.    

29/08/2017 11:14