sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

El Savador: möte om Populorum Progressio

Möte i El Salvador - RV

29/08/2017 11:34

I dessa dagar har det hållits ett möte i San Salvador  med anledning av att det i år är femtio år sedan påve Paulus VI:s encyklika Populorum Progressio offentliggjordes och hundra år sedan salige Oscar Arnulfo Romero föddes. I mötet som  var organiserat under beskyddet av det latinska biskopsrådet deltog representanter för de latinamerikanska länderna, för Europa och USA, ansvariga för Caritas Internationalis och bland dem även kardinalen Tagle som är ordförande i denna katolska organisation.

I slutdokumentet talas om de olika utmaningarna som vi står inför idag, särskilt fattigdomen som drabbar allt fler personer i Latinamerika och som är resultatet av ekonomiska och politiska system där den ekonomiska vinningen prioriteras framför  livet.

Mötets deltagare riktar därför en appell till regeringarna, företagen,  den ekonomiska sektorn,  politikerna och de demokratiska institutionerna om att arbeta solidariskt för det allmänns bästa, för en helomfattande och solidarisk utveckling.

Slutdokumentet uppmanar dessutom om engagagemanget för livet, respekten för naturen och ekosystemen, såsom påven Franciskus gör i sin encyklika “Laudato Sì”.

“Det kan inte bli någon utveckling utan respekten för skapelsen och  utan en större värdesättninng av urinvånarnas kulturer. Vi måste arbeta för att alla människor skall lyckas leva i mänskligare förhållanden än vad de gör nu, i medvetenheten om att utan utvecklingen för våra folk är det mycket svårt att uppnå fred”. Det säger slutdokumentet efter mötet som i dessa dagar har hållits i San Salvador, och som var organiserat av det latinamerikanska biskopsrådet.

29/08/2017 11:34