sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Caritas: Situationen i Venezuela förvärras

Venezuelaner på väg mot Colombia - AFP

29/08/2017 11:05

Den humanitära situationen i Venezuela förvärras, med ökad fattigdom, bristen på livsmedel och mediciner och den stora näringsbristen bland barnen. Caritas i Venezuela säger att 54% av barnen lider av undernäring. Fallen av diabetes har ökat med 95% och fallen av högt blodtryck med 92%. Dödligheten bland barn omedelbart efter födelsen är tre gånger högre än tidigare. 

I apoteken finns endast 38% av basläkemedlen. Experterna hos Caritas Venezuela oroar sig över förvärringen av den humanitära krisen och följderna som den har på tusentals män, kvinnor och barn.

I slutet i juli fäste även  den humanitära chefen hos Caritas Internationalis, Suzanna Tkalec,  uppmärksamheten på den svåra situationen i Venezuela och framhöll då att de flesta människorna inte har tillgång till nödvändig föda. Varorna i affärerna finns, sa hon, men priserna är alltför höga för de flesta människorna. Och det är vanligt att se personer på gatorna i Caracas som söker något att äta i sopkontainerna.

Tkalec erinrade då också om att Venezuela producerar bara 30% av de för befolkningen nödvändiga livsmedlen. Bristen på läkemdel har orsakat en ökning av kroniska sjukdomar, av malaria och difteri, för det saknas vaccin.

Caritas Venezuela har startat ett program för att ge mat, vatten och läkarvård åt barn under fem år. Volontärer är engagerade  i stiften i hela landet och delar ut mat åt de mest sårbara personerna.  Caritas säger att tusentals personer flyr från våldet och förföljelsen framförallt till Colombia. Drygt 60.000 personer tar sig varje dag över gränsen. Caritas betonar  att många personer riskerar att blir offer för människohandel, sexuellt utnyttjande eller involvering i beväpnade grupper.

  Enligt FNs flyktingkommissariat har minst 50.000 venezolaner sökt politisk asyl utomlands. 

29/08/2017 11:05