sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Angelus "Jesus och apostlarna offrade livet för kyrkans liv och enhet"

Påven under Angelus - AFP

28/08/2017 12:00

Den mista av stenar kan hjälpa till att reparera kyrkan. När påven Franciskus på söndagen talade till pilgrimer och troende på Petersplatsen i samband med Angelusbönen vid tolvslaget påminde han om att kyrkan ständigt måste reformeras och repareras och bevara den synliga centraliteten i enheten med Petrus.

Påven utgick från dagens evangelium ur Matteus 16:e kapitel i vilket Jesus frågar lärjungarna om vem folket tror att han är och vem de tror att han är. Folket kallar honom för en profet men uppfattar inte kärnan i hans Person, i hans uppdrag:

”Då ställer Jesus frågan till sina lärjungar, mer direkt: "Men ni, vem säger ni att jag är?" (v. 15). Med detta "men" skiljer Jesus apostlarna från folkmängden, som för att säga: men ni, ni som är med mig varje dag och känner mig nära, vad har ni förstått? Jesus förväntar sig ett djupare svar än den uppfattning som den allmänna opinionen har. Ett sådant svar kommer från Simon Petrus hjärta: "Du är Kristus, den levande gudens Son" (vers 16). Simon Petrus finner ord på sina läppar som är större än honom, ord som inte kommer från hans naturliga förmågor. Kanske hade han inte gått i grundskolan, och ändå kan han säga dessa ord, som är kraftfullare än han själv! För att de är inspirerade av den himmelske Fadern (jfr v. 17), som för den förste av de tolv avslöjar Jesu verkliga identitet: Han är Messias, Guds Son sänd av för att rädda mänskligheten. Och med detta svar förstår Jesus att, tack vare den tro som Fadern ger, finns det en solid grund som hans gemenskap och hans kyrka kan byggas på. Då säger han till Simon: "Du, Simon, du är Petrus – det vill säga stenen, klippan - och på denna klippa ska jag bygga min kyrka" (vers 18).”

”Även i dag vill Jesus fortsätta att bygga sin kyrka, detta hem som har solida fundament men där det finns sprickor som ständigt behöver repareras. Kyrkan behöver alltid reformeras, repareras, precis som på den helige Franciskus av Assisi tid. Vi känner oss kanske inte som klippor, men som små stenar. Men ingen liten sten är värdelös i händerna på Jesus – där blir den minsta sten dyrbar, eftersom han plockar upp den, ser på den med stor ömhet, bearbetar den med sin Ande, och placerade stenen på rätt ställe, där Han alltid har tänkt att den kan vara mest användbar för hela byggnaden. Var och en av oss är en liten sten, men i händerna på Jesus är vi en del i kyrkans byggnad. Oavsett hur små vi är, är vi levande vi "levande stenar", för när Jesus plockar upp sin sten, gör han den till sin, han gör den levande, full av liv, full av liv i den Helige Ande, full av liv genom hans kärlek, och på så vis har vi en plats och ett uppdrag i kyrkan: hon är en gemenskap av liv, som består av många stenar, alla olika, som bildar en unik byggnad i broderskapets och gemenskapens tecken.”

Dessutom påminner dagens evangelium oss om att Jesus vill att hans kyrka ska vara en gemenskap med en synlig centralitet i enheten med Petrus - Petrus är inte heller en stor sten, han är en liten sten, men Jesus valde honom att vara gemenskapens centrum - Petrus och de som skulle efterträda honom med samma ansvar, och som från början har identifierats i biskoparna i Rom, staden där Petrus och Paulus vittnade med sitt blod.

”Låt oss anförtro oss till Jungfru Maria, apostlarnas drottning och Kyrkans Moder ”, avslutade påven Franciskus. ”Hon var i den övre salen, bredvid Petrus, när den Helige Ande steg ner över apostlarna och sände ut dem för att förkunna för alla att Jesus är Herre. Idag stöder vår Moder oss och följer oss med sin förbön, för att vi fullt ut kan förverkliga den enhet och gemenskap som Kristus och apostlarna bad om och offrade livet för. 

28/08/2017 12:00