sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Vårt hopp är vår Fader som väntar och gör allt nytt!"

Påven Franciskus möter sjuka under audiensen

24/08/2017 16:30

På onsdagen fortsatte påven Franciskus med sin katekes om det kristna hoppet och för de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades hans trosundervisning följande:

”Kära bröder och systrar: När vi fortsätter att utforska djupet av det kristna hoppet, upptäcker vi på Bibelns sista sidor att det ultimata målet för vår kristna pilgrimsfärd kommer att vara det himmelska Jerusalem. Och på denna pilgrimsfärd möter vi överraskningarnas Gud som behandlar oss med oändlig ömhet, som en far som välkomnar sina barn hem efter en lång och svår resa.”

”Även om många upplever livet som ett långvarig lidande – vi tänker på de rädda ansikten hos dem som plågas av våld och krig - finns det fortfarande en Fader som gråter med oändlig medkänsla för sina barn och som väntar på att trösta dem med en helt annan framtid . Vi tror inte att död eller hat har det sista ordet, för vi kristna ser med stort hopp mot en större horisont: Guds rike, där all ondska förvisas för evigt. Det är Jesus själv som är ljuset i denna nya framtid, och som även nu följer oss på vår väg. Skapelsen upphörde inte på Genesis sjätte dag, för Gud ser kontinuerligt efter oss, alltid redo att uttala sin välsignelse: "Se, jag gör allt nytt! (Upp 21: 5) ".”

24/08/2017 16:30