sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus "Den liturgiska reformen är irreversibel"

Påven Franciskus möter italienska liturgiska rörelsen - ANSA

24/08/2017 14:20

Påven Franciskus höll på torsdagen ett lång tal till deltagarna i den italienska liturgiska rörelsen ”Centro di Azione Liturgica” som denna vecka har samlats för den 68:e liturgiska veckan, och 70-årsjubileet för rörelsens födelse, 1947.

Påven talade om den Andra Vatikankonciliet och den liturgiska reformen som två direkt relaterade händelser i kyrkan som ägde rum efter en lång förberedelse. Han talade om de liturgiska reformer som påven Pius X hade utfört, och hans inrättande av en liturgisk kommission ”därför” - som Pius X sa – ”det är nödvändigt att det går många år innan denna, så att säga, liturgiska byggnad [...] återkommer lysande i sin värdighet och harmoni, när den har rensats upp från åldrandets elände."(Abhinc duos annos, oktober 2013)

Det liturgiska reformprojektet  togs sedan upp av Pius XII med encyklikan Mediator Dei, sa påven vidare, … för att sedan mogna i Andra Vatikankonciliets konstitution om den heliga liturgin Sacrosanctam Concilium, vars allmänna reformpolitik svarade på det verkliga behovet och hoppet om förnyelse: en levande liturgi för en kyrka som får liv av mysterierna som firas.

“Idag arbetar man fortfarande i denna riktning, i synnerhet i återupptäckandet av anledningen till de beslut som fattades av den liturgiska reformen, komma över ogrundade och ytliga läsningar, och vanställande praxis. Det är inte tänkt att se över  reformen, genom att granska orsakerna, utan snarare att förstå bakomliggande orsaker,  genom historiska dokument, att fördjupa principerna och se över disciplinen som reglerar liturgin. Efter detta magisterium och efter denna resa kan säga med säkerhet  och med ämbetets myndighet att den liturgiska reformen är irreversibel.”

Påven talade vidare om vad levande liturgi innebär: levande för att Han är närvarande, levande för att den ger Guds folk liv, och levande för att liturgin är liv och inte en idé att försöka förstå och tänka för att berika sin uppfattning och idé om Gud.

Avslutningsvis påminde påven om att kyrkan som katolsk går bortom den romerska riten, även om det är den mest utbredda, och han talade om harmonin mellan den romerska och de österländska riterna, ”i Kristi enda bedjande Kyrka, för Kristu, i Kristus och med Kristus”.

Påven tackade för medlemmarna i Centro Azione Liturgicas pastorala arbete genom åren att göra reformen möjlig i stiften. ”Det har inte varit lätt men det har varit glädjerikt!”, sa påven Franciskus och bad dem fortsätta  att hjälpa präster, körer, musiker, att samarbeta så att liturgin är 'källan och toppen av kyrkans vitalitet' (jfr SC, 10).

 

24/08/2017 14:20