sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus: ”Älska rosenkransen, be den varje dag”

Påven välsignar en rosenkrans - AP

24/08/2017 10:45

I slutet av sin trosundervisning under den allmänna audiensen på onsdagen hälsade påven Franciskus på pilgrimer från när och fjärran.

Till de tyskspråkiga troende påminde han om högtiden dagen innan, Jungfru Maria Drottningen: ”Kristus gjorde Jungfru Maria delaktig i hans seger över döden. Låt oss anförtro oss till Vår Himmelska Moder, så att vi liksom hon, i slutet av vår jordiska vandring, kan nå målet av våra liv, enligt Guds plan."

Även till polackerna riktade påven Franciskus en mariansk hälsning: "Om några dagar, lördag och söndag, kommer många av er, personligen eller andligt, samlas vid nationens Mariasanktuarium Jasna Góra, för att högtidligt fira Jungfru Maria av Czestochowa och det tredje hundraårsjubileet av kröningen av denna mirakulösa ikon. Lyssna inför er moder och drottning, uppmärksamt på hennes ord, när hon säger: ”Gör det Jesus säger åt er att göra” (jfr Joh. 2: 5). Låt detta vara en indikation på formandet av samvetet, för att ge ordning till det privata livet och familjelivet, och bygga samhällets och nationens framtid."

När påven Franciskus sedan hälsade på italienska pilgrimer, seminarister, franciskansystrar, och andra uppmanade han dem till att konkret vittna om det evangeliska hoppet – ”lev enligt evangeliet med en brinnande missions anda och tjäna de fattiga och behövande. Och glöm inte att be rosenkransen varje dag!”

Påven Franciskus uppmanar ofta till att be rosenkransen varje dag. Det är en enkel bön, säger han. En bön från hjärtat.

I en tweet för några dagar sedan skrev påven Franciskus: "Rosenkransen är bönen som alltid följer mig i mitt liv, det är också de vanliga människornas och helgonens bön ... det är mitt hjärtas bön." Idag förklarade han att rosenkransen är en syntes av den Gudomliga Barmhärtigheten”.

"Kära ungdomar, denna enkla Maria bön”, sa påven vid ett annat tillfälle, "hjälper er att tolka Guds vilja i era liv; älskar denna bön, kära sjuka och lidande, eftersom rosenkransen ger tröst till sinnet och hjärtat. Låt den ha en central plats, kära nygifta, i ert andliga liv tillsammans då ni bygger er nya familj.”

Påven Franciskus ger så ofta han kan de han möter en rosenkrans. ”Vår Fru är alltid nära sina barn, alltid redo att komma till vår hjälp, när vi ber, .. när vi vädjar om hennes beskydd ... kom ihåg att hon inte låter vänta på sig: Jungfru Maria är alltid beredd att tjäna.”

24/08/2017 10:45