sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Kardinal Sarah varnar för banalisering av Eukaristin

Mässoffret - RV

24/08/2017 16:53

Kardinal Sarah som är prefekt vid kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltining i den romerska kurian tar i sin senaste bok ”Tystnadens kraft” upp något som han ser som ett oroväckande fenomen i mässor där Eukaristin inte firas med vördnad.

”Idag behandlar några präster Eukaristin med stort förakt. De ser mässan som en bullrig bankett där de kristna som är trogna läran, de frånskilda och omgift, män och kvinnor som lever i äktenskapsbrott, icke-döpta turister deltar i det Eukaristiska firandet i stora anonyma massorna och som kan få tillgång till Kristi kropp och blod utan åtskillnad.

Kyrkan måste brådskande undersöka den ecklesiastiska och pastorala lämpligheten med dessa enorma eukaristiska firanden med tusentals och tusentals deltagare. Det finns en stor fara att förvandla Eukaristin, "trons stora mysterium", till en banal festmåltid och profanera Kristi dyrbara kropp och blod. Prästerna som distribuerar det Heliga Sakramentet känner inte någon och ger Kristi kropp till alla, utan åtskillnad, mellan kristna och icke-kristna, och deltar så i vanhelgandet av det heliga eukaristiska offret. De som utövar myndighet i kyrkan blir skyldiga, i en form av frivillig medverkan, i hädelsen och vanhelgandet av Kristi kropp under dessa gigantiska firanden, under vilka mycket få personer förnimmar att ”ni förkunnar alltså Herrens död, till dess han kommer.”(1 Kor 11:26).

Otrogna präster insisterar mer på den festliga broderliga dimensionen i mässan än på Jesu minne, på Kristi offrade blod på korset. Betydelsen av den inre samlingen och behovet att förena oss med Gud genom att tillåta oss att rena oss vid biktens sakrament är inte längre modernt idag. För varje dag glömmer vi mer och mer aposteln Paulus till korintierna: "Varje gång som ni äter detta bröd och dricker denna kalk förkunnar ni Herrens död tills han kommer. Därför har de som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, för att sedan kunna äta brödet och dricka bägaren. Den som äter och dricker utan att bekänna vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Det är därför som det finns många sjuka och klena bland er "(se 1 Kor 11: 27-30).

24/08/2017 16:53