sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Biskoparnas kondoleanser efter naturkatastrof i Sierra Leone

Dödsoffer i Sierra Leone - AFP

22/08/2017 15:20

Biskoparna i Sierra Leone uttrycker sina kondoleanser för dödsoffren i tragedin som ägde rum natten mellan den 13 och 14 augusti i byn Regent då en bergssida kollapsade på grund av de kraftiga skyfallen. “Vi ber för dödsoffrens familjer och alla dem som har blivit hemlösa, liksom för dem som har hamnat i fattigdom på grund av katastrofen”, säger biskoparna. De betonar ansvaret som människan har för att förhindra dessa katastrofer vilka ofta  orsakas av försumlighet, okontrollerad skogsavverkning och olovligt byggande.

De sierraleonska biskoparna  säger att påve Franciskus encyklika “Laudato Sì” uppmanar oss om att främja en verklig ekologisk omvändelse och att leva i frid med naturen. Sierra Leones invånare har ansvaret att vårda vårt gemensamma hem, understryker biskoparna.

“Genom Caritas kommer den katolska kyrkan att i samarbete med katolska utvecklingsorganisationer stödja regeringen i dess ansträngningar för att minska lidandet för våra landsmän”, säger slutligen  de sierraleonska biskoparna i sitt kondoleansbuskap för dödsoffren i tragedin i byn Regent.

22/08/2017 15:20