sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Välkomna flyktingar, nej till kollektiva utvisningar

Påven möter flyktingar på Lesbos - REUTERS

21/08/2017 12:40

"Välkomna, skydda, främja och integrera invandrare och flyktingar". Det är hjärtat i påven Franciskus budskap till Världsdagen för Migranter och Flyktingar som infaller den 14 januari 2018, undertecknat av påven den 15 augusti och publicerat idag.

Påven Franciskus talar om den "sorgliga situationen för många invandrare som flyr krig och fattigdom”, som ett ”tidens tecken”, och minns sin resa till Lampedusa i början av pontifikatet. "Varje utlänning som knackar på vår dörr - påminner om kapitel 25 i Matteusevangeliet som ett tillfälle för att möta Jesus Kristus." Påven Franciskus talar även om kyrkans ansvar att tillsammans med alla oroa sig för invandringsfrågan.

Budskapet är uppdelat i fyra punkter, fyra verb, som bygger på kyrkans lära. Först av allt, "välkomna". Påven betonar att det är brådskande att "erbjuda migranter och flyktingar fler möjligheter till säkert och juridiskt inträde i länderna". Han talar om att förenkla beviljandet av "humanitära visum" och att uppmuntra familjeåterförening. Vidare betonar han behovet av att öppna "humanitära korridorer för de mest utsatta flyktingarna". Han kritiserar "kollektiva utvisning av migranter och flyktingar”, särskilt när de utförs mot länder som inte garanterar respekten för de grundläggande rättigheterna. Principen om människans centralitet "förpliktar att tillgodose personens säkerhet före den nationella säkerheten". Därför, läser vi i budskapet, måste vi  "sträva efter att föredra alternativa lösningar på integration av migranter”.

Påven Franciskus talar vidare om verbet "skydda". Skyddet ifråga skriver han börjar hemma i  ursprungslandet och bör fortsätta "i invandringslandet". Påven uppmanar till att värdesätta invandrarnas förmågor och färdigheter, och ge dem möjlighet att arbeta i värdlandet. Han påminner även om behovet av att beskydda migrerande barn som har rätt att studera och leva med sina familjer, genom att undvika "all form av internering". Med hänvisning till statslösheten hos några migranter skriver han att det kan övervinnas genom "en lag om medborgarskap" i enlighet med internationell rätt.

Därpå ordet "främja" som enligt budskapet innebär att alla migranter måste främjas i förverkligandet av sig som människor. Påven Franciskus uppmuntrar till social och yrkesmässig integration av invandrare. Han berömmer många länders ansträngningar i internationellt samarbete, och hoppas på att man "vid fördelningen av sådan hjälp ser till utvecklingsländernas behov, då de tar emot stora flöden av flyktingar och migranter".

Det sista verbet, skriver påven Franciskus är "integrera". Han understryker att integration "inte är en assimilering, för att undertrycka eller glömma sin kulturella identitet". Detta är en långvarig process som "kan accelereras genom tillgång till ett medborgarskap som inte är förenat med ekonomiska och språkliga krav."

Avslutningsvis försäkrar påven om kyrkans tillgänglighet inom flykting och migrationsområdet. För att uppnå de förväntade resultaten, säger han emellertid att "det politiska samhällets bidrag och det civila samhällets bidrag är oumbärliga". Därför vädjar han till politiska ledare att godkänna de globala överenskommelserna som nyligen godkändes i FN (Global Compacts), gällande flyktingar och migranter. 

21/08/2017 12:40