sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Angelus "Var uthålliga och modiga i er bön"

Påven under Angelus

20/08/2017 18:04

Påven Franciskus bad Angelus på Petersplatsen vid tolvslaget på söndagen, efter sin reflektion över söndagens evangelium om mötet mellan Jesus och den kanaaneiska kvinnan vars dotter plågades av demoner, som man läser om i Matteus 15:e kapitel.

”Scenen sker medan Jesus färdas till städerna Tyros och Sidon, nordväst om Galileen där han möter kvinnan som ber honom bota hennes dotter som "plågas svårt av en demon" (V. 22). Först verkar inte Herren höra detta kvinnans smärtsamma rop, vilket leder till att lärjungarna ingriper och medlar för henne. Att Jesus är uppenbart oberörd, avskräcker inte den här modern, som insisterar med att åberopa hjälp” sa påven.

"Den här kvinnans inre styrka, som tillåter henne övervinna varje hinder, har sin källa i hennes moderkärlek och i tilliten till att Jesus kan uppfylla hennes bön”, sa påven Franciskus och tillade att det får honom att tänka på kvinnornas styrka. Med denna styrka kan de genomföra stordåd. Vi har hört talas om många! Man kan säga att det är kärleken som aktiverar tron, och tron i sin tur blir kärlekens premium. Det är den smärtsamma kärleken till sin dotter som får henne att ropa: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! (V. 22). Uthålligheten i sin tro på Jesus tillåter henne att inte vackla ens när hon till en början blir ohörd. Kvinnan föll ner för honom och upprepade: "Herre, hjälp mig!" (V. 25)."

"Till sist, är Jesus, inför denna uthållighet, nästan förvånad, och beundrar den hedniska kvinnans tro. Han svarar henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Från det ögonblicket var hennes dotter frisk. (vers 28). Jesus visar på denna ödmjuka kvinna som ett exempel på orubblig tro. Hennes insisterande om Kristi ingripande är en stimulans för oss att inte tappa modet, inte förtvivlas av livets hårda prövningar. Herren vänder oss inte ryggen när vi behöver honom, och om han ibland verkar okänslig för böner om hjälp, är det för att pröva och stärka vår tro. Vi måste fortsätta att ropa som denna kvinna: "Herre, hjälp mig! Herre, hjälp mig! " Så, med uthållighet och mod. Detta är det mod bönen behöver."

"Denna evangelieepisod hjälper oss att förstå att vi alla behöver växa i tro och stärka vår tillit till Jesus. Han kan hjälpa oss att hitta vår väg, när vi har förlorat kompassen på vår resa. När vägen inte är rak, utan svår och tung; När det är svårt att vara trogen våra åtaganden. Det är viktigt att livnära vår tro varje dag, genom att uppmärksamt lyssna på Guds ord, genom firandet av sakramenten, och med den personliga bönen som "ropar" till honom - "Herre, hjälp mig" - och med konkret välgörenhet mot vår nästa."

"Låt oss anförtro oss till den Helige Anden, så att han hjälper oss att bevara tron, och ge mod till de troendes hjärtan; ge vårt liv och vårt vittnesbörd kraft i övertygelse; uppmuntra oss att övervinna vår otrohet mot Gud och likgiltighet mot våra bröder och systrar."

"Må Jungfru Maria göra oss medvetna om vårt behov av Herren och hans Helige Ande; så att vår tro är stark, full av kärlek - en kärlek som modigt tigger och ber till Gud", avslutade påven Franciskus söndagens Angelus. 

20/08/2017 18:04