sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påven förbjuder katolsk belgisk sjukvårdsorden att erbjuda patienterna dödshjälp

Ett kitt dödshjälp droger -

11/08/2017 12:08

Påven Franciskus har uppmanat en belgisk katolsk orden som arbetar med sjuka och funktionshindrade, att stoppa deras erbjudanden att ge patienterna tillgång till dödshjälp på de psykiatriska klinikerna som de driver.

I maj berättade "Brothers of Charity" som är en manlig religiös orden grundad av en belgisk präst, och som godkändes 1899, att de skulle tillåta läkare att utföra dödshjälp i sin 15 psykiatriska kliniker i Belgien.

Tillsammans med Nederländerna, är Belgien det enda land där läkare juridiskt har rätt att hjälpa döende människor med psykiska problem, att dö på deras begäran. Ett av kriterierna för tillträde till dödshjälp är att personen är i ett tillstånd av "outhärdligt lidande ', vilket tre läkare och en psykiater ska bestryka.

Ordens superior i belgien, Raf De Rycke, förklarade i ett uttalande att eutanasi endast skulle utföras i avsaknad av "en rimlig alternativ behandling" och att varje begäran skulle undersökas med "extrem försiktighe”. Vi respekterar läkarnas frihet att utföra dödshjälp eller inte läser man i deras pressmeddelande, eftersom denna frihet "garanteras av lagen''.

Brothers of Charity har sitt centrala kloster i Rom och i maj gjorde man därifrån uttalandet att ”dödshjälp strider mot de grundläggande principerna i den katolska kyrkan”. ”Det är första gången som en kristen organisation säger att dödshjälp är en acceptabel medicinsk praxis som faller under läkarens terapeutiska frihet”, läser vi i generalsuperiorn, Rene Stockmans uttalande, ”och detta är orättvist, upprörande och oacceptabelt”. Stockman fördömde starkt det starka påtryck som orden i Belgien hade upplevt på att tillåta dödshjälp, men som han säger, ”det betyder inte att vi ska ge efter", och han underströk att "sekulariseringen förstör orden i Belgien".

Generalsuperiorn har under de senaste månaderna krävt en tydlig position av de belgiska biskoparna och Heliga Stolen meddelade att de utreder fallet. Nu kommer orden direkt från påven Franciskus, via Kongregationen för det Gudsvigda Livet, att "Brothers of Charity" inte får utöva dödshjälp på sina kliniker. Om de inte följer denna förordning är de kanoniska följderna strikta och kan leda till bannlysning.

De flesta patienter som söker dödshjälp i Belgien är cancersjuka eller lider av en degenerativ sjukdom, medan antalet personer med psykiska störningar som begär dödshjälp endast utgör cirka 3 procent av de 4.000 dödsfall genom dödshjälp varje år. I landet har denna praxis ökat kraftigt under det senaste decenniet.

11/08/2017 12:08