sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Black Day i Indien "Daliter diskrimineras även inom kyrkan i Indien"

Daliter på Black Day - RV

11/08/2017 10:58

Den 10:e augusti varje år infaller Indiens "Black Day", en dag i protest som anordnas av den indiska kyrkan mot diskrimineringen av daliter, eller de så kallade "oberörbara", i synnerhet kristna. Dagen minns den 10 augusti 1950, när Indiens  president godkände punkt 3 i konstitutionen om kaster (SC), som garanterar rättigheter och privilegier endast till de daliterna som tillhör den hinduiska religionen. Senare har även daliter som är sikher och buddister uppnått garanterade rättigheter, men inte daliter som är kristna.

Fader Devasagaya Raj, som är sekreterare för de katolska biskoparnas avdelning i omsorg av daliterna i Indien säger till Vatikanradion :

På 1500-talet blev många daliter kristna, och kallades kristna-daliter. Men även om de blev kristna, var de tvungna att fortsätta att lida av en stark socioekonomisk marginalisering. Idag utgör daliterna majoriteten av de kristna i den katolska kyrkan i Indien. Detta innebär att katolikerna i Indien till 65% är daliter.

Fader Devasagaya Raj säger att kristna daliter fortfarande är marginaliserade i kyrkan, och att kastsystemet finns kvar inom kyrkan på många ställen och uttrycks på olika sätt. Till exempel, på vissa platser finns det två kyrkogårdar, två likbilar. Otroligt men sant finns det även platser med några kyrkor för daliter och andra för icke-daliter, och på vissa ställen daliterna inte är tillåtna att sjunga i kören eller ministrera vid altaret eller läsa under mässan. En annan diskriminering som finns på vissa ställen är att daliter inte får gå i seminarium för att läsa till präst eller träda in i en religiös orden.

Fader Devasagaya Raj förklarar vidare att presidentdekretet 1950 specificerade i punkt 3, att endast hinduer kan vara en del av de "kast registrerade" och därmed ha tillgång till vissa privilegier, medan kristna daliter förnekas sina rättigheter. "Black Day" vill därför uppmärksamma denna diskriminering.

"Black Day" den 10:e augusti organiseras gemensamt av den katolska kyrkan och de protestantiska samfunden, och samlar daliter som demonstrerar för att de inte inkluderas, och som påminner om deras uteblivna rättigheter. 

11/08/2017 10:58