sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Tommasi "Våldsretorik försvårar konfliktförebyggande arbete"

Msgr.Tomasi

10/08/2017 11:10

Ärkebiskop Silvano Tomasi, som tidigare var den Heliga Stolens ständiga observatör vid FN i Genève, uppmanar till dialog och konfliktförebyggande arbete i den pågående krisen mellan USA och Nordkorea.

Msgr. Tomasi, tjänstgör för tillfället som rådgivare vid kurians nya kontor för integrerad mänsklig utveckling. Hans ord kom som ett svar på USA:s president Donald Trumps retorik om amerikansk kärnvapenarsenal, som svar på Nordkoreas hot om missilattacker mot USA:s territorium.

För Vatikanradion förklarar Msgr. Tomasi att sådana kriser endast kan undvikas genom att bedriva konfliktförebyggande arbete, snarare än med militärteknik: ”Den nuvarande krisen visar på hur internationella relationer lätt kan brytas ner när man med beslutsamhet "bryter mot det sunda förnuftet i hanteringen av relationen till andra människor.”

Påven Franciskus uppmanar ideligen till dialog som enda väg framåt, i förhandlingar, med det gemensamma bästa som mål.

Investera i konfliktförebyggande arbete

"Konflikt är alltid fel väg" fortsätter ärkebiskop Tomasi, därför "måste vi måste investera tid, energi, pengar, resurser för att undvika dessa kokpunktsskeden".

Inte murar, utan tillmötesgående

”Det är viktigt att hjälpa samhällena att förbättra deras livskvalitet”, säger han vidare, "istället för att bygga murar och skapa misstro. Men för att göra detta, måste vi förändra den offentliga kulturen, och insistera på att vägen framåt inte går genom militär teknik utan integration och deltagande i att bygga det gemensamma bästa för den globala mänskliga familjen.

Budskapet på  världsfredsdagen

Ärkebiskop Tomasi konstaterar att "aktivt icke-våld" var temat för årets budskap på världsböndagen för fred, i vilket påven Franciskus beskriver flera sätt som vi alla kan arbeta på förhindrandet av konflikter.

Nej till att hota med våld

Heliga Stolens tidigare diplomat konstaterar att kyrkans ståndpunkt om användning och innehav av atomvapen är väldefinierad och stöder en ny FN-konvention som förbjuder sådana vapen. Medan vissa kanske anser att det är orealistiska ideal: ”123 länder röstade för, vilket visar att det finns en önskan och en förväntan att kriser inte ska hanteras genom att hota med våld, utan genom fredligare medel som är knutna till utveckling", säger msgr. Tomasi.

Engagemang för icke-våld

Msgr. Tommasi understryker slutligen att, ”att välja icke-våld som väg är inte att ge upp, eller att inte vara aktiv, som en flykt från verkligheten, utan exakt det motsatta, att aktivt engagera sig i att främja allt som är gott och som undviker konflikter".

10/08/2017 11:10