sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven: Brug ferien til forvandling

Paven: Brug ferien til forvandling

09/08/2017 11:38

I forbindelsen med Angelus bønnen i søndags, som var festen for Herrens forvandling på Tabor bjerg, som fejres hvert år d. 6 august, talte pave Frans om hændelsen “Herrens forvandling”, som han sagde, “bringer er et budskab om håb: det inviterer os til at møde Jesus for at tjene vores brødre."
Disciplenes rejse til Tabor bjerg, fortsatte paven, hjælper os med at "reflektere over vigtigheden af ​​at frigøre os fra verdslige ting for at fuldføre vores rejse mod højderne og kontemplere Jesus." 
 
Dette indebærer at vi ligedanner os med Kristi eksempel, som lytter opmærksomt og beder”, hvilket gør det muligt for os at tage Guds Ord ind i vores liv. 
 
Sommertiden, sagde paven, kan være et godt øjeblik til at vokse i vores stræben efter at søge efter og møde Herren." 
 
I denne periode har de studerende fri fra studierne, og mange familier er ferie. Når man hviler og  og er fritaget for de daglige pligter, er det vigtigt at både krop og ånd genoplades og  det også mulighed for at komme dybere ind i en åndelig rejse. “
 
Disse åndelige højder er dog ikke et mål i sig selv. Efter disciplene havde været vidne til forvandlinen kom de ned fra bjerget med "øjne og hjerter, der var blevet forvandlet af erfaringen med Herren”. 
 
Pave Frans sagde, at også vi kan "komme ned fra bjerget” genopladet af den guddommelige ånds kraft i en fast beslutning om vi vil tage nye skridt mod en ægte omvendelse og være vidne om godhed som loven i vort daglige liv. 
"Denne forvandling vil gøre det muligt for os at være" tegn på Guds livgivende kærlighed "for alle, især dem der lider .
 
I forvandlingen, sagde paven, hører vi Faderens stemme sige: "Dette er min elskede Søn. Lyt til ham! "Pave Frans opfordrede os til at se på Maria," Den lyttende jomfru” og bede om, at hun vil  hjælpe os til at komme ind i en symfoni med Guds ord, at Kristus må blive lyset og være vort livs vejleder” 
Paven afsluttede sine refleksion ved at betro alles ferier til Gud, og ved at bede for alle dem, der ikke kan tage ferie, at sommeren også for dem må være en afslappende tid"  fyldt med glæde over samvær med venner og glade stunder.”

09/08/2017 11:38