sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven Franciskus "Vårt hopp är att Kristus har dött för våra synder"

Påven under audiensen

09/08/2017 17:17

På onsdagen fortsatte påven Franciskus sin katekes om det kristna hoppet inför en skara troende som utmanade värmen på Petersplatsen för att ta del av påvens trosundervisning.

Vid slutet av den allmänna audiensen gjorde påven Franciskus en appell, med hänvisning till attacken mot en kyrka i Nigeria, och till de senaste dagarnas våld i Centralafrikanska Republiken. Påven sa:

”Jag blev djupt bedrövad över massakern som ägde rum förra söndagen i Nigeria, i en kyrka, där oskyldiga människor dödades. Jag hoppas på ett slut på alla former av hat och våld, må den här typen av skamliga brott i kyrkor där de troende samlas för att be, inte upprepa sig.”

I sin trosundervisning utgick påven Franciskus från Lukasevangeliet och till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påvens ord följande:

Kära bröder och systrar,

I vår fortsatta katekes betraktar vi nu Guds barmhärtighet som drivkraften för det kristna hoppet. När Jesus förlåter den syndige kvinnan, orsakar hans handling skandal, för den stör den tidens dominerande handlinssätt. I stället för att förkasta syndarna, omfamnar Jesus dem, de som är utstötta, de "oberörbara". Med en medkänsla som bokstavligen får honom att på djupet skaka, avslöjar han Guds barmhärtiga hjärta.

Denna enastående inställning inför desperata situationer, även de som har gjort många misstag i livet, markerar vår kristna identitet med barmhärtighetens stämpel och ger en säker grund för vårt hopp. Vi som har upplevt Guds förlåtelse bör undvika risken att glömma att denna barmhärtighet hade ett högt pris: Kristi död på korset.

Vår Herre dog inte för att han helade de sjuka, han dog för att han gjorde det bara Gud kan göra: förlåta synder. Denna gudomliga barmhärtighet både förvandlar oss och förnyar vårt hopp. Vår Herre, som inte förvisar någon, ger oss det nåderika uppdraget att förkunna hans barmhärtighet i världen. 

09/08/2017 17:17