sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens videobudskap till Peru inför resan i januari

Peruianska katoliker - AP

07/08/2017 16:26

Påven Franciskus har skickat ett videobudskap till katolikerna i Peru, inför sitt planerade pastorala besök där nästa januari. Det korta videoklippet publicerades på ärkebiskopen Juan Luis Cipriani Thornes hemsida för ärkestiftet Lima.

I meddelandet talar påven Franciskus om den mängd mänskliga resurser som kännetecknar kyrkans förflutna och i nutid i den sydamerikanska nationen. Peru har många stora helgon, säger han, som har bidragit till kyrkans uppbyggnad, och som hjälper till att gå från fragmentisering till enhet.

Helgon arbetar för enighet

Ett helgon, fortsätter påven, är någon som alltid arbetar för att skapa enhet, precis som Jesus gjorde, och en helgon måste alltid följa i hans fotspår.

I videobudskapet inbjuder påven alla peruaner till att följa denna väg och att arbeta för enhet, till att se på framtiden med hopp, snarare än med bitterhet eller skepticism. En kristen ser alltid framåt med hopp, avslutar han, för han eller hon hoppas alltid kunna se förverkligandet av vad Herren har lovat.

Påven besöker Chile och Peru

Påven Franciskus planerar att resa till Chile och Peru mellan den15-21 januari, för att i landet besöka de peruanska städerna Puerto Maldonado och Trujillo, liksom huvudstaden Lima.

07/08/2017 16:26