sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påvens kondoleanser vid kardinal Tettamanzis bortgång

Kardinal Tettamanzi - ANSA

06/08/2017 15:27

Efter att ha hört om kardinal Dionigi Tettamanzi’s bortgång, har påven Franciskus på lördagen sänt sina kondoleanser till Milanos ärkebiskop kardinal Angelo Scola. För att uttrycka sina kondoleanser till familjen och stiftet, som räknar denne herde till sina mest älskade och älskvärda: ”jag tänker med kärlek och tacksamhet på denna vår broders intensiva kulturella och pastorala verk, som under sitt givande liv vittnade med glädje om evangeliet och lydigt tjänade kyrkan – först som präst i ärkestiftet Milano, och vidare som biskop i stiftet Ancina-Osimo, sekreterare i italienska biskopskonferensen, ärkebiskop av Genoa, vidare ärkebiskop över den ambrosianska kyrkan och slutligen apostolisk administrator för Vigevano.”

Påven Franciskus beskrev i sitt telegram kardinal Tettamanzis utmärkande drag att hänge sig till prästernas och de troendes behov, med en särskild uppmärksamhet åt frågor som berör familjen, äktenskap och bioetik, områden inom vilka han var en expert.

Avslutningsvis skriver påven: ”Jag ber till Herren genom Jungfru Marias förbön, att han ska ta emot denne hans trogna tjänare, i evighetens glädje och frid, och med hela hjärtat ger jag alla som sörjer hans bortgång min apostoliska välsignelse, med särskild tanke på dem som kärleksfullt vårdat honom denna sista tid. 

Med kardinal Tettamanzis bortgång består kardinalskollegiet av 223 kardinaler: 121 kardinaler under 80 år och 102 kardinaler som är äldre och inte får välja vid en konklav. 

06/08/2017 15:27