sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens bön: Må artisterna hjälpa alla att se skapelsens skönhet

Bön - RV

04/08/2017 10:46

Påven Franciskus världsvida bönenätverk har, som varje månad, sänt ut augusti månads böneintention med påven själv. Han ber för att artister ska få alla att se storheten i Guds skapelse och säger:

Konsterna uttrycker skönheten i tron och förkunnar evangeliets budskap om storheten i Guds skapelse.

När vi beundrar konstverk eller naturens under upptäcker vi hur allt talar till oss om Honom och Hans kärlek.

Må vår tids artister genom sin kreativitet hjälpa oss att upptäcka skapelsens skönhet.

Se videobudskapet här: 

 

04/08/2017 10:46