sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Lyssna på ropet från de kristna i Mellanöstern

Förskjutna - ANSA

04/08/2017 09:27

Vi får inte blunda för våra kristna bröder och systrars lidande i Mellanöstern och för kriget mellan bröder och religiös fanatism som tvingar dem att lämna sina hem och länder. Detta skriver påven Franciskus i ett budskap underskrivet av kardinal Pietro Parolin i samband med Columbus-riddarnas 135:te årliga möte som hölls 1-3 augusti i Saint Louis i USA. Mötets tema i år var ”Säkra på Guds kärlek och makt”.

Påven uttrycker i budskapet sin tacksamhet för ordensriddarnas stöd för de förföljda kristna och inbjuder till bön “för de behövande, för hjärtats omvändelse, för ett slut på våldspiralen, hatet och orättvisor i denna del av världen”. Påven skriver även om ordens karisma, som “en broderlig och välgörande union av lekmän, arbetare, makar och fäder” och citerar Romarbrevet 8:31 “Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?.

Påven ber dem att motverka framväxten av en global kultur av likgiltighet som kasserar svagare bröder och systrar och vittna om evangeliet i sina liv. Påven skriver uppskattande om ordens ansträngningar att skydda familjen, äktenskapets helighet och skönheten och värdigheten i familjelivet och han hänvisar till sin apostoliska uppmaning Amoris Laetitia och skriver om det starka bandet mellan “familjelivets och hela samhällets helighet”. ”Det är i familjen som vi lär oss att se världen som vårt hem, där vi är kallade att leva tillsammans och stå varandra nära och respektera och ta hand om varandra och se Guds gåvor som en tillgång för allas bästa".

04/08/2017 09:27