sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Interreligiöst bönemöte i Japan. Påven: Bönen stärker banden

Påven och Koei Morikawa i september 2016 - OSS_ROM

04/08/2017 08:44

Påven Franciskus sände ett brev till ett interreligiöst böneböte i Japan där han skriver att alla religioner måste be och arbeta tillsammans för fred och skapa harmoni i de delar av världen där krig och terrorism råder. Brevet riktades till den buddistiska tendai-prästen Koei Morikawa i samband med det 30:onde bönemötet för fred som inleddes torsdagen 3 augusti på Hiei-berget i Kyoto i Japan.

Påvens brev är en vädjan att skapa goda relationer och broderlig solidaritet. Kardinal John Tong Hon, biskop emeritus av Hong Kong var närvarande vid mötet som påvens personliga utsände och det var han som överlämnade brevet. I Heliga Stolens delegation ingick även ärkebiskopen Joseph Chennot, apostolisk nuntie i Japan, biskop  Miguel Ángel Ayuso Guixot och msgr. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, sekreterare och undersekreterare vid Påvliga rådet för interreligiös dialog.

Påven skriver i sitt brev: “Jag är glad att sända kära hälsningar till er och de betydande representanterna för olika religiösa traditioner som deltar” och han försäkrade sin andliga närhet till dem och att han enar sig med alla i bönen för samförstånd och harmoni i världen.

“Detta årliga möte bidrar på ett betydelsefullt sätt till skapandet av den anda av dialog och vänskap som kan få världsreligionernas lärjungar att arbeta tillsammans för att öppna nya vägar till fred i vår mänskliga familj”.

Påven skriver att det är just bönen som inspirerar och stödjer fredarbetet därför att den hjälper till att fördjupa den personliga respekten för varandra och stärka kärleksbanden mellan dem och uppmuntra dem att göra beslutsamma insatser för att främja rättvisa relationer och broderlig solidaritet.  

Han skriver att de som trons män tror att en varaktig fred är möjlig eftersom de vet att  inget är omöjligt om vi vänder oss till Gud i bönen. Om detta talade påven även vid det interreligiösa topp-bönemötet för fred 20 september 2016 i Assisi i Italien.

Det var just vid det historiska Världsbönemötet för freden i Assisi 27 oktober 1986 som en grupp japanska buddister fick idén att anordna ett bönemöte i sitt land. Den 80-årige tendai-ledaren Etai Yamada blev mycket tagen i Assisi och ett år senare, i augusti 1987 hölls ett bönemöte på Hiei-berget, som är en helig plats för buddister. Dit inbjöds religiösa ledare från hela Japan. Datumet valdes för att minnas atombomben som föll 6 augusti över Hiroshima.

Påven Franciskus avslutar sitt brev med att på nytt försäkra om sina böner, även för alla de samlade på Hiei-berget, om ett överflöd av gudomliga välsignelser.

04/08/2017 08:44