sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Sankt Egidiokommuniteten i Rom hjälper äldre att klara av hettan

Åldringar i Italien - ANSA

03/08/2017 08:26

Ensamma äldre är i farozonen under den kraftiga värmeböljan i Italien och redan i början av juni sände Sankt Egidiokommuniteten i Rom ut en vädjan till de statliga institutionerna att göra allt för att minska hälsofarorna för de äldre medborgarna.

De ber även om alla medborgares ansvar och skriver: “man måste vara uppmärksam på våra grannars svårigheter och alla som vi möter på gatan och som vi ser har svårigheter och anmäla det och hjälpa dem direkt”. ”Vi kan börja med enkla saker som vi alla kan göra. Låt oss märka de äldre nu under värmeböljan och stanna upp och se svårigheterna och ringa på hos grannen för att höra hur den mår. Ett besök kan många gånger rädda liv.”

Men faran för att de äldre blir offer för social isolering gäller inte bara under hettan. Sankt Egidiokommuniteten påminner i sin vädjan om pågående projekt i andra städer i Italien som Neapel och Genova på temat ”Leve åldringarna” som är nätverk med kontroll över befolkningen för att öka solidariteten och minska dödsfall och sjukhusvistelser.

03/08/2017 08:26