sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven holder audiens igen efter sommerferien

Paven holder audiens igen efter sommerferien

03/08/2017 13:07

Paven holder audiens igen efter sommerferien
 
 
Pave Frans genoptog sin ugentlige generalaudiens onsdag den 2. august efter en hel måneds pause i juli.. Den hellige fader fortsatte med sin serie af kateketiske refleksioner om det kristne håb. Denne onsdag havde paven særligt fokus på dåbens sakramente, som han beskrev som "indgangen til håbet". 
 
Nedenfor finder du den fulde ordlyd af den engelsksprogede resume af pavens bemærkninger, som blev læst efter hoved katekesen
***********************
Kære brødre og søstre:
 
I vores fortløbende katekese om det kristne håb overvejer vi nu dåbens nadver som porten til evigt liv. 
I den tidlige kirke fremsagde de, der skulle døbes, trosbekendelsen med ansigtet vendt mod øst fordi de anså solopgangen som et symbol på Kristus. 
 
Selvom vores moderne verden har mistet kontakten med sådanne kosmiske billeder, bevarer denne symbolik sin magt. 
 
For hvad betyder det at være kristen andet end af bekende vores tro på lyset, et lys der fortrænger mørk og mørke? Ved at tage Kristus på ved dåben bliver vi lysets børn. Dette lys giver os nyt håb, hjælper os med at kende Gud som fader og gør os i stand til at genkende Jesus i de svageste og fattigste. 
 
Da vi blev døbt, fik vi et lys, der blev tændt med påskelyset som et tegn på Kristi sejr over syndens og dødens mørke. Dette er også et tegn på Kirkens liv: at skinne som dette nye lys! 
 
Lad os som kristne minde hinanden om, at vi er blevet genfødt som lysets børn, og lad os tro imod dåbskald dele det nye håb, som Jesus bringer.
 
Hilsner:
Jeg hilser de engelsktalende pilgrimme og besøgende, der deltager i dagens audiens, især fra Japan, Nigeria, Irak og USA. Jeg er især glad for at byde pilgrimerne velkommen fra det kaldæiske patriarkat, ledsaget af biskop Shlemon Warduni. Jeg påkalder Herrens Jesu nåde over jer alle for at I kan være et tegn på det kristne håb i jeres hjem og samfund. Må Gud velsigne jer!
 

03/08/2017 13:07