sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Evangeliet är en glad nyhet som ger smittsam glädje

Påven på hans twittersida - ANSA

03/08/2017 09:54

“Evangeliet är en glad nyhet som för med sig en smittsam glädje för att den omfattar och ger ett nytt liv!” Det är tweetet som påven Franciskus sände ut igår onsdag på sitt twitterkonto @pontifex. Evangeliet och glädjen är två centrala teman i detta pontifikat och som påven tar upp redan i sin första apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium. I Evangelii Gaudium presenterar påven sitt “program” och kallar den just “Kyrkans vandringsvägar de närmaste åren”.

I den apostoliska uppmaningen ber påven om en pastoral och ”missionär” omvändelse. ”Evangeliets glädje fyller hjärtat och hela livet hos dem som möter Jesus”. Därför inbjuder påven Franciskus alla kristna till en ny etapp i evangelisationen som präglas av denna glädje. Med ett ord ber han om en pastoral förnyelse med mission i världens utkanter.

Enligt påven måste man alltså undvika en pastoral tjänst där man besatt talar om läror och doktriner och i stället koncentrera sig på det grundläggande som är Guds frälsande kärlek som vi fått se i Jesu död och uppståndelse. “I katekesen är den första förkunnelsen eller ‘kerygman’ grundläggande” skriver påven i uppmaningen och att katekeslärarna måste tala om detta: “Jesus Kristus älskar dig, han har gett sitt liv för att rädda dig och nu står han varje dag levande vid din sida”. På denna väg finner vi också närhet, dialog, medföljande och ekumenik.

För att uppnå detta krävs det en övergång från bekvämlighet till förkunnelse, understryker påven om och om igen. I predikan vid morgonmässan i Sankta Martakapellet 23 maj i år sa han att “detta är vägen till vår dagliga omvändelse: att gå från det världsliga livet som är lugnt och riskfritt och ack så ljumt katolskt, till ett liv som sant förkunnar Jesus Kristus och glädjen i Kristi förkunnelse. Gå från en religiositet som alltför mycket ser till vinstintressen till tron och förkunnelsen: ’Jesus är Herren’”.

Vid krismamässan på Skärtorsdagen 13 april 2017 bjöd påven Franciskus in prästerna att med hela sig själva göra förkunnelsen glädjerik och vara tillgängliga. ”Så att ingen försöker att dela upp dessa tre evangeliska nåder: dess sanning, som inte är förhandlingsbar, dess barmhärtighet, som är villkorslös med alla syndare och dess glädje, som är personlig och inkluderande”.

Påven Franciskus vet dock väl att livet gås igenom med mycket lidande och därför talade han i predikan vid mässan i Sankta Martakapellet redan 30 maj 2014 om hoppets glädje. ”Tecknet på att vi har denna glädje i hoppet är friden” sa han. ”Så många sjuka som står vid livets slut och har smärtor och som har denna frid i själen… detta är fröet till glädjen, detta är glädjen i hoppet och friden. Har du själsfrid i mörkret, i svåra stunder, i förföljelse när alla roar sig åt ditt onda? Har du frid? Om du har frid, bär du på fröet till den glädje som sedan kommer”.

Även predikan i Sankta Martakapellet 23 maj 2016 tillägnades glädjen och påven sa “det finns inte en kristen utan glädje”. ”Den kristnas identitetskort är glädje, evangeliets glädje, glädjen över att vara utvalda av Jesus, frälsta av Jesus, pånyttfödda av Jesus och glädje för hoppet att Jesus väntar på oss”. Även i svårigheter lever den kristna i glädje och uttrycker frid.

03/08/2017 09:54