sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid onsdagsaudiensen: Bär ut Kristi ljus i världen

Påven bland pilgrimerna efter audiensen - REUTERS

02/08/2017 11:29

Påven Franciskus återupptog idag onsdagarnas allmänna audienser efter ett uppehåll under juli månad och den hölls i Paulus VI:s audienshall med omkring 7000 pilgrimer. Detta är den 29onde allmänna audiensen om det kristna hoppet och påven talade utifrån Galaterbrevet 3:26-28: Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Sammanfattningsvis sa påven:

I vår pågående katekes om det kristna hoppet talar vi nu om dopets sakrament som porten till evigt liv. I tidig kristendom bad dem som skulle döpas trosbekännelsen vända mot öster där solen går upp, som symbol för Kristus. Även om vi i modern tid har mist dessa kosmiska liknelser behåller detta sin kraft. För vad betyder det att vara kristen annat än att vittna om tron på ljuset som driver bort dysterhet och mörker? I dopet blir vi ljusets barn och detta ljus ger oss nytt hopp och hjälper oss att se Gud som Fadern och se Jesus i de svagaste och fattigaste. När vi döptes tog vi emot ett stearinljus som tändes på påskljuset, som ett tecken på Kristi seger över synden och dödens mörker och detta är också ett tecken på kyrkans liv: att brinna i detta nya ljus. Låt oss som kristna påminna varandra om att vi har blivit födda på nytt som ljusets barn och låt oss dela med oss av det nya hoppet som Jesus ger oss.  

02/08/2017 11:29