sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Turkson: Turism kan ge möjligheter och hållbar utveckling

Kardinal Peter Turkson - AP

02/08/2017 13:28

”Turismen kan vara viktigt för tillväxten och i kampen mot fattigdomen” säger kardinal Peter Turkson i ett budskap inför Världsdagen för turismen som firas den 27 september. Kardinalen, som är prefekt för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, skriver vidare att kyrkan är övertygad om att varje rent mänsklig aktivitet finner plats i Kristi lärjungars hjärtan.

Detta års världsdag har som tema: Hållbar turism: en väg till utveckling och kardinal Turkson skriver att enligt en undersökning om monetära transaktioner, gjord av OMT år 2016 turistade omkring 1235 miljoner personer jorden över. På världsnivå är det 10 procent av bruttonationalprodukten och 7 procent av den totala exporten och 1 av 11 arbetsplatser finns just inom turistnäringen. Kardinalen skriver att turismen alltså har en viktig plats i enskilda länders ekonomi och politik som ser till inkluderande utveckling och hållbarhet av miljön på global nivå.

I sin encyklika Populorum progressio underströk Paulus VI vikten av en mänsklighet som omfattar det grundläggande kroppliga och andliga behoven för varje persons värdiga utveckling skriver kardinal Turkson. För kyrkan ska mänsklig utveckling omfatta alla livets sidor, det sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och andliga och ena dessa delar till ett i varje person.  

En hållbar turism måste alltså vara ansvarsfull och inte förstörande eller miljöfarlig och vara respektfull mot befolkningen och värna om varje persons värdighet och arbetsrätt och särskilt de missgynnade och svagaste. Semester får inte vara en ursäkt för oansvarighet eller utnyttjande utan det är en ädel tid där var och en kan ge sig själv och andra livsvärden. På detta sätt kan turism ge möjligheter och hållbar utveckling.

02/08/2017 13:28