sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Jesus är skatten som vi ska söka och som ger glädje

Påven vid angelus

01/08/2017 09:41

Vid söndagens angelus reflekterade påven Franciskus utifrån Jesu liknelser om himmelriket Matt 13:44-52 och talade särskilt om den gömda skatten och den fina pärlan. I det första fallet handlar det om en bonde som av en händelse hittar en gömd skatt i åkern där han arbetar. Eftersom marken inte är hans måste han köpa den för att få skatten och han riskerar allt han har för att inte förlora den. I det andra har vi en köpman som i egenskap av expert ser en pärla av stort värde. Han säljer alla andra pärlor för denna enda.

Påven sa att dessa liknelser visar att vi kan nå Guds rike genom att söka och uppoffra. Det är sant att Guds rike ges till alla, för att det är en gåva, en present och en nåd, men det serveras inte på silverfat utan kräver handling. Det handlar om att söka, vandra och ta itu med det. Att söka är en förutsättning för att hitta och hjärtat måste brinna av längtan för det värdefulla, alltså Guds rike som kommer oss nära genom Jesus. Det är Han som är den dolda skatten och det är Han som är den värdefulla pärlan. Han är den stora upptäckten som kan ge våra liv en avgörande vändning och fylla det med mening.

Både bonden och köpmannen förstår att de står inför en unik chans som de inte får missa, sa påven. Skatterna är ovärderliga. När vi har funnit Herren måste vi offra något. Det betyder inte att förakta det andra, utan att foga det efter Jesus och sätta Honom först. Nåden har första plats. Kristi lärjunge är inte någon som berövas på något viktigt utan någon som har funnit mycket mer; den totala glädje som bara Herren kan ge. Det är de läktas och förlåtnas evangeliska glädje som öppnar dörrarna till paradiset.

De som låter sig räddas av Honom befrias från synden, sorgen, den inre tomheten och ensamheten. Med Jesus Kristus föds och återföds alltid glädjen. Jesu närvaro i våra liv förvandlar hjärtat så att det öppnar sig för våra bröder och systrars behov och särskilt de svagaste. Påven avslutade: Vi ber om Jungfru Marias förbön för att var och en av oss kan vittna i ord och vardagliga handlingar om glädjen över att ha funnit himmelrikets skatt, som är Herrens kärlek, som Han har gett oss genom Jesus. 

01/08/2017 09:41