sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Människohandel: 1 av 4 är barn. Påven: Brott mot mänskligheten

Offer för människohandel - AFP

28/07/2017 08:54

Ett “skamligt fenomen” som förstör mänskligheten, ett “förfärligt brott” och ändå en av de mest lukrativa affärer i världen. För att stoppa detta måste allt göras som står i vår makt. Detta är påven Franciskus vädjan som han upprepar om och om igen. Söndagen den 30 juli firas Internationella dagen mot trafficking av personer som har instiftats av FN.

Då påven tog emot ordensfolk som arbetar mot människohandel 7 november 2016 sa påven: ”Ett av de mest smärtsamma öppna sår i vår värld är människohandel, en modern form av slaveri som  kränker värdigheten och Guds gåva hos många av våra bröder och systrar och det är ett verkligt brott mot mänskligheten. Samtidigt som mycket har gjorts för att få kännedom om allvaret och utbredningen av fenomenet återstår fortfarande mycket att göra för att höja nivån på den allmänna opinionens medvetenhet och för att etablera en bättre samordning av insatser från regeringar, rättsväsenden, lagstiftning och  socialarbetare".

Påven insisterar på nödvändigheten att medvetandegöra och utbilda mot all forma av likgiltighet omkring detta, med tendensen att inte vilja se hur maktfulla ekonomiska intressen och kriminella nätverk agerar ostört. Även Save the Children sänder ut en rapport inför denna världsdag med titeln “Små osynliga slavar 2017” där de beskriver vilka offren är, vilka steter som är mest involverade i denna handel samt handlarnas roll och ansvar.  

Mellan 21 och 35 miljoner personer har hamnat i detta kriminella nätverk, men i själva verket sker mycket i det dolda. I de 106 länder som man har kunnat undersöka är antalet allamerande. Av 63 251 upptäckta fall i världen, som till största delen är kvinnor 17 710 barn och ungdomar. Vart fjärde offer för människohandel i världen är barn. Efter kvinnorna är barnen de mest utsatta och utnyttjade.

Man ser att fenomenet är rotat inte bara i Afrika utan även i EU-länder och det handlar om påtvingad prostitution 67%, och arbetsslaveri inom jordbruks- och tillverkningssektorerna, hushåll och restaurang. Det är en kriminell affärsverksamhet som omsätter 32 miljarder dollar och det finns inga tecken på att den avtar.

 

 

28/07/2017 08:54