sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid FN om Palestinafrågan

Jerusalem

27/07/2017 09:47

Fredsprocessen mellan Israel och Palestina får inte uteslutas från det Internationella samfundets prioriteringar. Detta är kärnan i msgr. Simon Kassas inlägg i tisdags i FN:s säkerhetsråd. Msgr. Kassas är affärsansvarig vid Heliga Stolens mission vid FN i New York och i debatten som handlade om situationen i Mellanöstern och Palestinafrågan påminde han om att Heliga Stolen värnar om en lösning på konflikten mellan de två staterna. Förhoppningen är en ny geopolitisk struktur i en miljö av fred och inom internationellt erkända gränser. För att garantera säkerhet och välstånd i en fredlig samexistens måste båda sidor avstå från bosättningar som hindrar förhandlingslösningar.

Msgr. Kassas påminde om mötet mellan ländernas presidenter Peres och Abbas år 2014 i Vatikanen. Påven ber och uppmanar till dialog så att de nya generationerna kan ärva “en kultur som har strategier för livet och inte för döden, för integration och inte uteslutning”. Msgr. Kassas sa att palestinierna måste visa en politisk vilja att samarbeta och skapa en enad front för ekonomiskt välstånd, social sammanhållning och politisk stabilitet i sin stat.

 Sedan får man inte glömma bort staden Jerusalem som är helig för judar, kristna och muslimer. Heliga Stolen står fast vid en helhetslösning som är rättvis och hållbar och går i linje med Internationella samfundets syn på saken. Heliga Stolen ber Internationella samfundet att inte glömma bort de kristna i Mellanöstern och att religionsfriheten är grundläggande för en fredlig samlevnad.

27/07/2017 09:47